Bochnia. Oświetlenie uliczne wróci w weekendy? O pomyśle wyłączeń radni dowiedzieli się z Bochnianin.pl

-

Podczas ostatniej sesji bocheńscy radni przegłosowali wniosek o przywrócenie oświetlenia ulicznego w Bochni w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Na razie nie wiadomo jaka będzie decyzja magistratu.

Przypomnijmy: w ramach oszczędności urzędnicy zdecydowali o wyłączeniu oświetlenia ulicznego w Bochni w godzinach od 23:30 do 4:00. Ten zabieg generuje ok. 2000 zł oszczędności na dobę.

Temat oświetlenia ulicznego pojawiał się kilkakrotnie podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia. Przede wszystkim podważano zasadność decyzji o wyłączeniu świateł w nocy.

350 dni światła zamiast droższej oferty?

Ostatnio pojawiła się informacja na Bochnianinie, że rozstał rozstrzygnięty przetarg na modernizację zachodniej pierzei rynku. Czytamy, że wyłoniony wykonawca zaoferował cenę droższą o ok. 700 tys. zł. Jako przyczynę (odrzucenia tańszej oferty – przyp. red.) mamy podane wszystkie możliwe artykuły prawne, które zezwalają na odrzucenie oferty, ale nie mamy konkretnego powodu dlaczego ta oferta została odrzucona. Dodam tylko – też z Bochnianina, bo niestety na poprzedniej sesji nie dowiedzieliśmy się o zamiarach wyłączania oświetlenie na terenie Bochni, radni dowiedzieli się z internetu, to jest smutne i jest mi przykro, bo mieszkańcy pytają nas, a my nie umiemy odpowiedzieć – oszczędności dobowe z wyłączenia oświetlenia wynoszą 2 tys. zł. Różnica w cenie tych dwóch ofert to 700 tys. zł, czyli przez 350 dni w roku mogliśmy za te zaoszczędzone pieniądze mieć włączone oświetlenie i mieszkańcy czuliby się bezpieczniej – powiedział radny Damian Słonina.

Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych, zapewnił, że przetarg na modernizację zachodniej pierzei rynku przeprowadzono zgodnie z prawem. – Wszystkie przesłanki, które zostały stwierdzone do unieważnienia pierwszej oferty zostały podane. Nie możemy podawać jednej przesłanki jako przesłanki wiodącej, trzeba podać wszystkie przesłanki. Dla państwa informacji powiem tyle co można też wyczytać z BIP-u: były dwie oferty o różnych wartościach, tak jak pan radny zauważył, natomiast oferent z pierwszego miejsca nie złożył wyjaśnień do swojej wyceny. Wobec czego musiał zostać odrzucony m.in. z tej przesłanki – odpowiedział naczelnik Rafał Nosek.

„Ludzie chodzą jak świetliki”

Podczas sesji przypomniano o apelach zarządów os. Niepodległości i os. św. Jana – Murowianka w sprawie przywrócenia normalnego funkcjonowania oświetlenia ulicznego. W apelach poruszono też m.in. temat tegorocznych Dni Bochni, które zdaniem wielu mieszkańców powinny zostać odwołane (o inicjatywie pisaliśmy TUTAJ).

Otrzymywaliśmy od mieszkańców dużo sygnałów. Dojście na os. św. Jana z centrum miasta lub z okolic dworca kolejowego związane jest z wieloma utrudnieniami. Ludzie chodzą jak świetliki – z zaświeconymi telefonami komórkowymi. To nie jest nic dobrego – powiedział Robert Dzieża, przewodniczący zarządu os. św. Jana – Murowianka. Zwrócił też uwagę na potrzebę udoskonalenia miejskiego monitoringu oraz możliwość zastosowania inteligentnego oświetlenia (wyłączanie co drugiej lampy, regulacja poziomu natężenia).

Dwa wnioski

Radni złożyli dwa wnioski. Jerzy Lysy chciał całkowitego przywrócenia nocnego oświetlenia, a Marek Bryg (w imieniu radnych klubu PiS) zaproponował przywrócenie oświetlenia w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. – Najwięcej złych rzeczy dzieje się w ciemnościach, ale przeważnie w weekendy – argumentował radny Marek Bryg.

Wynik głosowania wniosku o włączenie oświetlenia ulicznego (wniosek radnego Jerzego Lysego):

ZA (4): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina;

PRZECIW (7): Zenona Banasiak, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

WSTRZYMALI SIĘ (10): Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa.

Wynik głosowania wniosku o przywrócenie oświetlenia ulicznego z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (wniosek radnych klubu PiS):

ZA (19): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

PRZECIW (1): Janusz Możdżeń;

WSTRZYMAŁ SIĘ (1): Jerzy Lysy.

Przegłosowano więc wniosek o przywrócenie oświetlenia w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Urzędnicy wystąpili już do firmy Tauron z zapytaniem o koszt przestawienia oświetlenia na weekend. Decyzja zostanie podjęta po uzyskaniu odpowiedzi.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022