R e k l a m a

Bochnia. Nie będzie zmian w wyłączaniu oświetlenia ulicznego

-

Oświetlenie uliczne w Bochni nie będzie uruchamiane w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. O takie rozwiązanie wnioskowali trzy tygodnie temu bocheńscy radni.

Na początku maja urzędnicy zdecydowali, aby w ramach oszczędności, wyłączyć oświetlenie uliczne w Bochni w godzinach od 23:30 do 4:00 (wyjątek stanowi m.in. tężnia solankowa i „kolejka” jako nowe obiekty z monitoringiem). Ten zabieg generuje ok. 2000 zł oszczędności na dobę.

Temat oświetlenia ulicznego pojawił się pod koniec maja podczas sesji rady miasta. Radni i przewodniczący zarządów osiedli, którzy brali udział w dyskusji, podważali zasadność decyzji o wyłączeniu świateł w nocy.

Polemika zakończyła się przegłosowaniem wniosku o przywrócenie oświetlenia ulicznego z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Relację z dyskusji w tym temacie można przeczytać w tekście „Oświetlenie uliczne wróci w weekendy? O pomyśle wyłączeń radni dowiedzieli się z Bochnianin.pl”.

Po trzech tygodniach radni otrzymali odpowiedź z magistratu. Z treści dokumentu wynika, że zaproponowane przez radnych rozwiązanie jest technicznie możliwe, ale ekonomicznie nieuzasadnione. Dlatego urzędnicy zdecydowali o kontynuowaniu wyłączania oświetlenia ulicznego na dotychczasowych zasadach.

W sprawie przeprowadzono rozmowę z Biurem Obsługi Oświetlenia Kraków Tauron Nowe Technologie S.A. i uzyskano informację, że Spółka nie wyraża zgody na włączenie oświetlenia w żądanym systemie. Powyższe argumentując faktem, że wiąże się to z koniecznością wymiany zegarów astronomicznych, a co za tym idzie poniesieniem dodatkowych nakładów finansowych przez Spółkę, która również poniosła straty finansowe w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 – wyjaśnia burmistrz Stefan Kolawiński.

Gospodarz miasta dodaje także: – Oświetlenie będące własnością Miasta Bochnia w większości punktów oświetleniowych nie posiada zegarów astronomicznych przystosowanych do żądanych zmian. Włączenie oświetlenia z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę będzie wiązać się z poniesieniem przez Gminę kosztów wymiany zegarów i ich przestawienia.

Ostateczna konkluzja jest następująca: – W obecnej sytuacji uważamy, że dodatkowe koszty są ekonomicznie nieuzasadnione, w związku z czym podtrzymujemy decyzję dotyczącą wyłączania oświetlenia ulicznego w godzinach od 23.30 do 04.00 – przekazał radnym burmistrz Stefan Kolawiński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023