R e k l a m a

Od dziś e-dowody osobiste

-

Rewolucja w dowodach osobistych. Od dziś można składać wnioski o e-dowody.

Każdy, kto 4 marca lub później złoży wniosek o nowy dowód osobisty, dostanie już nowy e-dowód. Dokumenty będą posiadały warstwę elektroniczną, czyli wbudowany niewidoczny z zewnątrz chip.

Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego – zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowy dowód wyposażony będzie także w tzw. profil osobisty, czyli elektroniczną identyfikację, zapewniającą wysoki poziom zaufania, umożliwiający np. potwierdzenie tożsamości w usługach online. Będzie to wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji / materiały prasowe

Jakie korzyści?

Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba małoletnia). Dowód osobisty z warstwą elektroniczną, w dalszym ciągu potwierdza tożsamość i obywatelstwo, a jego posiadacza uprawnia do przekraczania granic państw honorujących dotychczasowe dowody osobiste.

Nowy e-dowód w zapisie elektronicznym posiada dane jego posiadacza, w tym fotografię zapisaną w wersji elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). E-dowód jest jednocześnie dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu wg MSWiA, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

Bez obowiązku wymiany

Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe. Nie ma też obowiązku wymiany dowodów. Jeśli dokument jest ważny, nadal można z niego korzystać. – Jeśli chcesz e-dowód – możesz o niego zawnioskować jako powód wskazując wymianę dowodu bez warstwy elektronicznej. Za wymianę nic nie zapłacisz – informują urzędnicy.

E-dowody – identycznie jak dotychczasowe dowody osobiste – będą ważne przez 10 lat.

Mieszkańcy Bochni mogą wyrabiać nowe e-dowody w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, parter pokój 3 i pokój 4.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia