Bochnia. Siedem ofert w przetargu na ostatni odcinek KN-2

-

W przetargu na ostatni odcinek tzw. KN-2, czyli nowej drogi łączącej ul. Turkowskiego z ul. Armii Krajowej w Bochni złożono siedem ofert. Wartość najtańszej to 6,2 mln zł, a najdroższej prawie 10,8 mln zł.

W przetargu zostały złożone następujące oferty:

  • TMGM Kazimierz Gołdas ul. Spiska 35, 32-700 Bochnia – 6 201 664,29 zł;
  • Konsorcjum firm: 1) P-BUD Przemysław Birkowski Zawada 86, 32-700 Bochnia, 2) R-BUD Firma Usługowo – Transportowo – Handlowa Ryszard Birkowski Zawada 86, 32-700 Bochnia, 3) Firma Usługowo – Handlowa MONTER Artur Kasprzyk ul. Matejki 6, 32-700 Bochnia – 7 257 357,94 zł;
  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica – 7 397 950,09 zł;
  • Budownictwo i Nieruchomości Broszkiewicz Przemysław ul. Brodzińskiego 68, 32-700 Bochnia – 8 489 874,82 zł;
  • TRANSBET Kazimierz Styrna Borek 303, 32-765 Rzezawa – 9 362 759,98 zł;
  • SARIVO INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków – 9 387 979,04 zł;
  • ENIGMA GROUP Sp. z o.o. ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia – 10 795 039,53 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Magistrat zdobył dofinansowanie w wysokości ok. 5,7 mln zł. Koszt całej inwestycji szacowany był na ok. 12 mln zł, chociaż w informacji z otwarcia ofert urzędnicy poinformowali, że na zadanie zamierzają przeznaczyć 10,5 mln zł.

Termin realizacji określono na 30 października 2021 r.


Ostatni etap budowy KN-2 dotyczy nowego odcinka drogi o długości ok. 800 m od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej.

Orientacyjny przebieg III etapu KN-2. Na niebiesko zrealizowany ostatnio odcinek od ul. Pileckiego do ul. Turkowskiego, a na czerwono planowany fragment od ul. Turkowskiego do ul. Brodzińskiego. Źródło: Google Maps

W ramach projektu planowane są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych i kierowców: chodnik wraz ze ścieżką rowerową, wyniesienie nawierzchni skrzyżowania ul. Nowy Świat z KN-2 wraz ze strefą zamieszkania w kierunku osiedla Niepodległości.

Dodatkowo zaprojektowano: na wysokości pętli autobusowej przejście dla pieszych z kierunku zachód – wschód wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, co zapewni dostęp komunikacyjny bezpośrednio z KN-2 na teren osiedla, oświetlenie drogowe na całym odcinku, aktywne znaki D-6, malowanie grubowarstwowe, przejścia dwukolorowe oraz punkty odblaskowe w jezdni.

Zaprojektowano również przekładki istniejącej infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z nową jezdnią asfaltową. Ponadto przewidziano do wykonania zbiorniki wód opadowych wraz z regulatorami przepływu, których zadaniem jest ograniczenie kumulacji wody opadowej i jej retencjonowanie.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X