R e k l a m a

Projekt budżetu Bochni na 2022 rok. Wniosek o parking na osiedlu Niepodległości odrzucony

-

W czwartek radni komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów debatowali nad projektem przyszłorocznego budżetu Bochni. Radnemu Janowi Balickiemu (PiS) nie udało się przeforsować zaproponowanych zmian dotyczących osiedla Niepodległości, choć jego klub ma w tej komisji większość.

Projekt budżetu na 2022 roku został przygotowany przez burmistrza Bochni i przekazany radnym w połowie listopada (o dokumencie pisaliśmy TUTAJ). Teraz zgodnie z procedurą projektem zajęli się radni komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Wniosek o inwestycje na os. Niepodległości

Jedyny wniosek, który przed sesją mógłby zmienić kształt projektu przyszłorocznego budżetu Bochni przedstawił radny Jan Balicki.

Osiedle Niepodległości jest największym osiedlem w mieście. W projekcie budżetu przedłożonym przez pana burmistrza poza 50 tys. zł na podniesienie przejścia dla pieszych i oświetlenie między os. Niepodległości a os. Windakiewicza nie znalazły się żadne środki. Notabene te 50 tys. zł to pieniądze z budżetu obywatelskiego – powiedział Jan Balicki.

Biorąc pod uwagę wielkość osiedla, liczbę mieszkańców, sposób podziału na innych osiedlach, gdzie liczba mieszkańców jest znacznie niższa, w porozumieniu z przewodniczącym zarządu osiedla i mieszkańcami sformułowałem wniosek, w którym proponuję, aby część środków finansowych przesuniętych z zadań o najwyższych wartościach finansowych rzędu kilkuset tysięcy złotych po mniej więcej 50 tys. zł przesunąć w kierunku otwarcia zadania pt. „Zagospodarowanie dawnego boiska obok drogi KN-2 na os. Niepodległości” z przeznaczeniem na to kwoty 230 tys. zł (chodzi o budowę parkingu – przyp. red.) – poinformował Jan Balicki.

Według mojej wiedzy do końca tego roku ma być oddany projekt wraz z kosztorysem tego zadania, który został zgłoszony jeszcze przed wakacjami do burmistrza. Mam świadomość tego, że to może nie wystarczyć na wykonanie całości, ale to zadanie można etapować – mówił Jan Balicki.

Skąd ściągnąć środki?

Radny Jan Balicki zgłosił również przeznaczenie 20 tys. zł na wykonanie połączenie nowego fragmentu KN-2 z ul. Legionów Polskich (chodzi o ok. 7 m drogi). – Dzięki temu mieszkańcy mieszkający w centrum osiedla nie będą musieli przejeżdżać przez osiedle (żeby wjechać na KN-2 – przyp. red.) – argumentował Jan Balicki.

Razem na oba zadania potrzeba 250 tys. zł. Radny zaproponował, aby ściągnąć po 50 tys. zł z pięciu zadań:

  • budowy węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym,
  • modernizacji ul. Dołuszyckiej,
  • przebudowy ul. Kościuszki,
  • budowy oświetlenia na os. Windakiewicza,
  • budowy kanalizacji opadowej na ul. Karasia.

Burmistrz miałby wymówkę?

Radny Bogdan Kosturkiewicz przyznał, że nie poprze tego wniosku. Dlaczego?

Na chwilę obecną nie ma projektu, w związku z tym nie wiemy co będzie wpisane w tym projekcie. (…) Jeżeli nawet do końca roku projekt zostanie wykonany – w co wątpię, bo wiadomo, że ten budżet nie zostanie zrealizowany, tak jak poprzedni – to trzeba będzie uzyskać pozwolenie wodno-prawne (w ramach inwestycji mają powstać zbiorniki retencyjne – przyp. red.), trzeba będzie uzyskać „pozwolenie na budowę”. To jest następnych kilka miesięcy. Uważam, że w tym momencie jeżeli urząd uzyska pozwolenie na realizację w październiku albo listopadzie 2022 r. to będzie cud – powiedział Bogdan Kosturkiewicz.

Jeżeli ściągniemy pieniądze z tych kilku zadań to pan burmistrz będzie mógł na koniec roku powiedzieć: „Chciałem robić te inwestycje, zaplanowałem odpowiednie środki, wykonaliśmy kosztorysy, ale państwo ściągnęliście mi te pieniądze”. Będzie miał piękną wymówkę do tego, żeby kolejny budżet nie został zrealizowany stwierdził Bogdan Kosturkiewicz.

Skarbnik miasta Ewa Dudek zwróciła uwagę, że w dwóch przypadkach wnioskodawca wskazał nieprawidłowe źródło finansowania.

Pan przewodniczący proponuje ściągnięcie pieniędzy z węzła przesiadkowego. Moim zdaniem to jest niemożliwe, ponieważ oprócz wkładu własnego są tam środki unijne. Jest umowa o dofinansowanie i umowa z wykonawcą, teraz mamy zabezpieczone pokrycie, a jeżeli te środki zostaną zabrane to nie mamy pokrycia na podpisane już umowy. Druga inwestycja to modernizacja ul. Dołuszyckiej. To zadanie również jest w trakcie realizacji, a środki są dostosowane do umowy zawartej z wykonawcą. Nie ma tutaj możliwości pomniejszenia. Jeśli chodzi o trzy pozostałe zadania to nie ma przeciwwskazań, ale decyzja będzie należała do państwa i do pana burmistrza – wyjaśniła skarbnik Ewa Dudek.

Wniosek na „nie” i wniosek na „tak”

Ostatecznie wniosek złożony przez Jana Balickiego został odrzucony.

Wynik głosowania:

za (1): Jan Balicki;
przeciw (2): Edward Dźwigaj, Kinga Przyborowska;
wstrzymali się (2): Bogdan Kosturkiewicz, Krzysztof Sroka.

Po tym głosowaniu radny Krzysztof Sroka zaproponował inny wniosek, który nie ingeruje w treść uchwały budżetowej. – Nasza komisja wnioskuje, aby inwestycję budowy parkingu na os. Niepodległości pan burmistrz wprowadził do budżetu w trakcie 2022 roku po uzyskaniu zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę powiedział Krzysztof Sroka cytując treść wniosku.

Ten wniosek zyskał akceptację większości radnych komisji finansów (3 głosy za: Jan Balicki, Bogdan Kosturkiewicz, Krzysztof Sroka, 2 wstrzymujące się: Edward Dźwigaj, Kinga Przyborowska).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc