Koronawirus. Zarząd domu opieki w Grobli wydał oświadczenie

-

Zarząd prywatnego domu opieki dla osób starszych w Grobli (gmina Drwinia, powiat bocheński), gdzie pojawiło się nowe ognisko zakażeń koronawirusem, przesłał do naszej redakcji specjalne oświadczenie opisując podjęte działania zaradcze.

Placówka na własny koszt zamówiła testy dla wszystkich podopiecznych i pracowników, a po otrzymaniu wyników przeorganizowano pracę ośrodka wydzielając strefę „czystą” oraz tę, w której przebywają osoby „dodatnie”. Zorganizowano także konsultacje lekarskie dla zakażonych i umożliwiono w razie potrzeby skorzystanie z bezpłatnych porad psychologa.

Pełna treść oświadczenia poniżej.


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące zakażeń koronawirusem w naszej placówce informujemy:

– W naszej placówce opiekujemy się obecnie 165 osobami, zatrudniając 89 pracowników. (placówka przeznaczona jest dla 195 osób, w chwili wykrycia koronawirusa przebywało w niej 165 osób).

– Na początku zagrożenia koronawirusem w Europie, tj. już w połowie lutego, w celu ochrony naszych podopiecznych zamknęliśmy placówkę dla odwiedzających. Wprowadziliśmy specjalne procedury, rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Przygotowując się do walki z zagrożeniem korzystaliśmy też ze wsparcia ekspertów i osób mających doświadczenie w reorganizacji funkcjonowania placówek podobnych do naszej w obliczu pandemii.

Mimo wprowadzonej dyscypliny: wspomnianego wstrzymania odwiedzin, kontroli temperatury, przeszkolenia personelu, a także wprowadzeniu szczególnych zasad postępowania pracowników przed wejściem na teren ośrodka (osobnym wejściem, po dezynfekcji) niestety do zakażenia doszło poprzez kontakt z osobą bezobjawową.

W trosce o skuteczne zdiagnozowanie liczby chorych i przeciwdziałanie dalszemu zakażaniu – na własny koszt zorganizowaliśmy badanie wymazobusem wszystkich podopiecznych i pracowników – łącznie 245 osób. Na tej podstawie zdiagnozowano 65 wyników pozytywnych wśród podopiecznych oraz 24 wśród pracowników.

Niezwłocznie przeprowadziliśmy izolację osób zakażonych, część z nich – 14 osób skierowanych zostało do szpitala, a pozostali, z wynikiem negatywnym zostali odizolowani. Kolejne decyzje dotyczące poszczególnych osób będziemy podejmować zgodnie z przyjętymi zasadami w porozumieniu z Sanepidem i służbami medycznymi.

– W trosce o zdrowie zakażonych, w dniu dzisiejszym przeprowadzone będą indywidualne konsultacje z lekarzem ze szpitala zakaźnego dla każdej z zakażonych osób.

– W najbliższych dniach, zgodnie z obowiązującymi nas decyzjami Inspektora Sanitarnego, będziemy wykonywać kolejne badania kontrolne wśród podopiecznych i pracowników.

– Ponadto dla wszystkich zakażonych i ich bliskich przewidujemy organizację według potrzeb i na życzenie bezpłatnych konsultacji i porad psychologów, chcąc tym samym wesprzeć ich w tej sytuacji.

– Organizacyjnie: Obecnie placówka podzielona jest na strefę czystą, w której przebywają osoby z wynikiem ujemnym oraz strefę izolatorium, w której przebywają podopieczni z wynikiem dodatnim, którymi zajmują się nasi pracownicy nie mający objawów. Każda ze stref dysponuje osobnym wejściem do budynku, dzięki którym możemy skutecznie izolować osoby zakażone od zdrowych.

Zapewniamy Państwa o naszej pełnej otwartości w zakresie współpracy z wszystkimi odpowiednimi służbami, a także zastosowaniu wszystkich możliwych środków, by zapobiegać kolejnym zakażeniom i wspierać osoby zakażone w powrocie do zdrowia. Jest to naszym priorytetem.

Będziemy też regularnie, za pośrednictwem komunikatów prasowych, informować o przebiegu sytuacji. Jest to okoliczność wyjątkowa, dlatego prosimy Państwa o zrozumienie.

Dziękujemy bardzo za natychmiastowe wsparcie okazane przez Wojewodę Piotra Ćwika oraz Starostę Adama Kortę , Szpital Uniwersytecki, Sanepid w Bochni oraz Dyrektora DPS w Bochni.

Prosimy Państwa o zrozumienie i wsparcie, także duchowe, którego obecnie potrzebują zakażeni i ich bliscy.

Uprzejmie dziękujemy. 

Zarząd Domu Opieki Jestem w Grobli

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023