Bochnia. Magistrat szuka firmy, która odbierze odpady w 2021 roku

-

Bocheńscy urzędnicy rozpisali przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2021 roku. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 3 września.

Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane 3 kryteria:

  • cena (60 proc.);
  • edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (30 proc.);
  • aspekt środowiskowy (10 proc.).

Kryterium „cena” jest oczywiste. Z dokumentacji przetargowej wynika, że szacunkowa waga odpadów odebranych od mieszkańców Bochni w 2021 roku wyniesie ok. 8 tys. ton (5384 tony odpadów zmieszanych, 1991 ton odpadów segregowanych z wyłączeniem bioodpadów i 652 tony odpadów ulegających biodegradacji). Firmy startujące w przetargu mają podać cenę w oparciu o te szacunki, ale w rzeczywistości otrzymają wynagrodzenie w przeliczeniu na faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady.

„Edukacja” będzie mogła być realizowana podczas wskazanych przez magistrat imprez okolicznościowych (miejskich i osiedlowych) organizowanych przy udziale Gminy Miasta Bochnia. Akcje edukacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych mają być skierowane do osób dorosłych. Tematyka akcji edukacyjnych musi obejmować takie zagadnienia jak: uświadamianie problemu nadmiernego wytwarzania odpadów, promowanie selektywnego zbierania opadów komunalnych w gospodarstwach domowych, promowanie recyklingu i ponownego użycia surowców wtórnych.

Z kolei „aspekt środowiskowy” to wykonywanie odbioru i transportu odpadów komunalnych przy użyciu samochodów spełniających normy emisji spalin EURO 6.

Wynik przetargu będzie miał wpływ na stawkę opłat dokonywanych przez mieszkańców. Tym bardziej, że niedawno radni zdecydowali o zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów. Od stycznia 2021 roku odpady segregowane z budynków jednorodzinnych będą odbierane raz na dwa tygodnie, a nie – jak jest teraz – raz w miesiącu. O tej zmianie pisaliśmy TUTAJ.

Obecnie miesięczna opłata za odbiór odpadów w Bochni wynosi 24 zł od osoby, a brak segregacji może skutkować naliczeniem kary w wysokości 48 zł.

Przetarg dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023