NIK nie skontroluje rewitalizacji centrum Bochni

-

Najwyższa Izba Kontroli nie zajmie się kontrolą prac rewitalizacyjnych prowadzonych w centrum Bochni w ramach zadania „Rynek OD-NOWA”. NIK przyznała, że zakres zagadnień mieści się w jej kompetencjach kontrolnych, ale z powodu zaangażowania w inne zaplanowane kontrole urzędnicy nie mają „możliwości podjęcia kolejnej kontroli”.

Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że komisja rewizyjna Rady Miasta Bochnia postanowiła wystąpić do Najwyższej Izby Kontroli oraz Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli modernizacji centrum Bochni, prowadzonej w ramach inwestycji „Rynek OD-NOWA” (link do tekstu TUTAJ).

Z odpowiedzi Najwyższej Izby Kontroli wynika, że kontroli nie będzie.

Pełna treść odpowiedzi skierowanej do przewodniczącego rady brzmi:

– „Odpowiadając na przesłany wniosek Komisji Rewizyjnej z 30 czerwca br. Delegatura NIK w Krakowie uprzejmie informuje, że wprawdzie przedstawiony zakres zagadnień mieści się w kompetencjach kontrolnych NIK, to jednak z uwagi na pełne zaangażowanie w realizację kontroli planowych, do przeprowadzenia których jesteśmy zobowiązani, aktualnie nie mamy możliwości podjęcia kolejnej kontroli.

Ponadto należy zauważyć, że równocześnie taki sam wniosek został skierowany do Urzędu Zamówień Publicznych, tj. organu właściwego w sprawie sprawdzenia zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy zatem sądzić, że prawidłowość przebiegu tego postępowania powinna zostać jednoznacznie rozstrzygnięta przez ten organ
”.

Odpowiedzi z Urzędu Zamówień Publicznych na razie nie ma.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2022

X