R e k l a m a

Granty dla DPS w Bochni i domu opieki w Grobli na walkę z zagrożeniami Covid-19

-

Prowadzona przez Powiat Bocheński placówka w Bochni oraz prywatny podmiot w Grobli (gmina Drwinia) otrzymają po 250 tys. zł w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet społeczny. Bezpieczny dom” wdrażanego jako element pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, pacjentom i pracownikom publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski, a także podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów opieki długoterminowej w związku zagrożeniami wiążącymi się z epidemią COVID-19.

W ramach naboru w projekcie ocenie poddanych zostało 206 wniosków z placówek zlokalizowanych na terenie wszystkich powiatów województwa małopolskiego. O dotację ubiegały się placówki opieki całodobowej m.in. domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, schroniska dla osób w kryzysie bezdomności. Skala zgłoszonych potrzeb okazała się ogromna.

250 tys. zł trafi m.in. do Domu Pomocy Społecznej w Bochni, który na przełomie marca i kwietnia borykał się z ogniskiem koronawirusa.

Ćwierć miliona złotych trafi też do prywatnej placówki w Grobli, gdzie z kolei teraz tli się ognisko choroby.

– Przez ponad cztery miesiące trwania pandemii podjęliśmy szereg działań mających na celu pomoc dla przedsiębiorców, podmiotów zdrowotnych, ale także mieszkańców Małopolski, w szczególności tych narażonych na negatywne skutki rozprzestrzeniania się wirusa. Niebawem rozpoczną się wypłaty grantów dedykowanych instytucjom działającym na rzecz osób wymagających szczególnej opieki i troski. W chwili obecnej stajemy przed wyzwaniem związanym z przygotowaniem długofalowych programów wsparcia gwarantujących stabilność funkcjonowania województwa – zwraca uwagę marszałek Witold Kozłowski

Z tej samej puli środki na walkę z zagrożeniami Covid-19 otrzymały także Dom Dziecka w Bochni (56 tys. zł), Ośrodek Interwencji Kryzysowej (10 tys. zł) oraz Szpital Powiatowy (44 tys. zł).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia