R e k l a m a

Matura 2020. Dziś wyniki egzaminu dojrzałości

-

Abiturienci, którzy w tym roku przystąpili do matury, dowiedzą się dziś jakie uzyskali wyniki. Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczna sesja egzaminacyjna była opóźniona o miesiąc, a egzaminy odbywały się w reżimie sanitarnym. Zrezygnowano też z obowiązkowych egzaminów ustnych.

Wyniki będą publikowane w specjalnych systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Maturzyści po zalogowaniu (login i hasło otrzymali od dyrektorów swoich szkół) będą mogli sprawdzić oceny z poszczególnych przedmiotów.

Udostępnianie wyników rozpocznie się pomiędzy godziną 8:00 a godziną 10:00.

Dziś maturzyści otrzymają również świadectwa dojrzałości. Ze względów epidemicznych mają być one przekazane uczniom w sposób bezpieczny – sposób wręczenia zależy od dyrekcji poszczególnych szkół.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia