R e k l a m a

Powiatowe dotacje dla trzech spółek wodnych

-

Starosta bocheński Adam Korta wręczył przedstawicielom trzech spółek wodnych symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na bieżące utrzymanie wód i konserwację urządzeń wodnych na terenie powiatu bocheńskiego w bieżącym roku.

Wsparcie w łącznej wysokości ponad 36 tys. zł trafi do spółek w Drwini i Rzezawie oraz do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bochni.

Duże opady za każdym razem ujawniają, że rowy i inne urządzenia melioracyjne na terenie powiatu bocheńskiego są przyczyną licznych podtopień i opóźnień w spływie wód. Odpowiadające za ich stan spółki wodne nie mają wystarczających środków finansowych. Dlatego podjęliśmy decyzję o przyznaniu środków finansowych dla tych spółek – wyjaśnia Adam Korta, starosta bocheński.

Do Gminnej Spółki Wodnej w Rzezawie trafi 14 500 zł z przeznaczeniem na modernizację i konserwację ponad 1500 metrów rowów melioracyjnych w Rzezawie oraz 330 metrów w Ostrowie Królewskim.

Dzięki dotacji w wysokości ponad 14 tys. zł zostanie przeprowadzona konserwacja ponad 1000 metrów rowów w Majkowicach (gmina Bochnia).

Natomiast Spółka Wodna w Drwini otrzymała blisko 8 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację rowu melioracyjnego o długości 1000 m w miejscowościach Zielona i Wola Drwińska.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc