R e k l a m a

Powiatowe dotacje dla trzech spółek wodnych

Starosta bocheński Adam Korta wręczył przedstawicielom trzech spółek wodnych symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na bieżące utrzymanie wód i konserwację urządzeń wodnych na terenie...