R e k l a m a

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wraca od 1 września

-

Od 1 do 20 września 2020 r. rodzice mogą znowu korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do 8 lat. Świadczenie przysługuje, jeśli placówka oświatowa (m.in. żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła), do której chodzi dziecko, jest zamknięta z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy wymienione placówki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania nie mogą zapewnić opieki. Na przykład, gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można także złożyć w przypadku, kiedy niania nie może opiekować się dzieckiem z powodu COVID-19 – poinformowała Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, np. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, bo została zamknięta z powodu COVID-19. I w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, aby zająć się taką osobą.

W jaki sposób starać się o zasiłek?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby go otrzymać wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast osoby, które prowadzą działalność składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, bo oświadczenie jest podstawą wypłaty zasiłku.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z nią, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie przez internet – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc