Bochnia. Dwie oferty w przetargu na odbiór odpadów w 2021 roku

-

Dwie oferty wpłynęły do bocheńskiego magistratu w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2021 roku. Od wyboru oferty będą zależeć stawki dla mieszkańców obowiązujące w przyszłym roku.

W przetargu wpłynęły następujące oferty:

1) FBSerwis Karpatia sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów
cena brutto: 11 962 310,58 zł;
liczba akcji edukacyjnych: 4;
liczba samochodów spełniających normy emisji spalin EURO 6: 1;

2) Konsorcjum firm: 1) Lider: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, 2) Partner: EKOMBUD Sp. z o.o. ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia
cena brutto: 8 750 297,00 zł;
liczba akcji edukacyjnych: 4;
liczba samochodów spełniających normy emisji spalin EURO 6: 6.

W informacji z otwarcia ofert urzędnicy podali, że na sfinansowanie zamówienia zamierzają przeznaczyć 6 183 000 zł.

Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane 3 kryteria:

  • cena (60 proc.);
  • edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (30 proc.);
  • aspekt środowiskowy (10 proc.).

Szczegółowo o powyższych kryteriach pisaliśmy TUTAJ.

Wynik przetargu będzie miał wpływ na stawkę opłat dokonywanych przez mieszkańców. Obecnie miesięczna opłata za odbiór odpadów w Bochni wynosi 24 zł od osoby, a brak segregacji może skutkować naliczeniem kary w wysokości 48 zł (na razie nikomu w Bochni nie są naliczane takie kary).

W dokumentacji przetargowej podano, że według deklaracji „śmieciowych” na 1 grudnia 2019 r. w Bochni było 24 668 mieszkańców. Można więc przypuszczać, że jeśli zostanie wybrana oferta firmy FBSerwis Karpatia to miesięczna stawka dla mieszkańca może wynieść ok. 40 zł, a jeśli wygra oferta firm BZUK i EKOMBUD to stawka może wynieść ok. 30 zł. Natomiast, gdyby do tych szacunków wziąć dane meldunkowe (czyli ok. 30 tys. mieszkańców) to stawki szacowane byłyby odpowiednio na ok. 33 zł i ok. 24 zł.

Otwartą sprawą jest jeszcze kwestia sposobu naliczania opłat. Teraz są to stawki od liczby mieszkańców danej nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji. Niewykluczone są zmiany sposobu naliczania opłaty np. na zależną od zużycia wody w gospodarstwie domowym.

Przetarg dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023