R e k l a m a

Projekt budżetu Bochni na 2021 rok. Na inwestycje prawie 20,2 mln zł – LISTA ZADAŃ

-

160 mln zł dochodów i 169 mln zł wydatków, w tym prawie 20,2 mln zł na zadania inwestycyjne – to główne założenia projektu budżetu Bochni na 2021 rok. W Bochnianin.pl przeanalizowaliśmy dokument i przygotowaliśmy zestawienie jego najważniejszych założeń.

Kilka dni temu projekt budżetu, którego autorem jest burmistrz Stefan Kolawiński, trafił do radnych, którzy zdecydują o jego ostatecznym kształcie.

Projekt budżetu Bochni na 2021 rok zakłada:

dochody w kwocie 160 136 892,10 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 149 607 004,13 zł
 • dochody majątkowe: 10 529 887,97 zł

wydatki w kwocie 169 032 230,10 zł, w tym:

 • wydatki bieżące: 148 842 016,11 zł
 • wydatki majątkowe: 20 190 213,99 zł

deficyt: 8 895 338,00 zł.

Jak projekt budżetu na 2021 rok wypada w porównaniu do obecnie realizowanego budżetu? Przegłosowana w grudniu 2019 r. uchwała budżetowa na 2020 r. zakładała 159 mln zł dochodów i prawie 166 mln zł wydatków, w tym ok. 25,37 mln zł na inwestycje (czyli ponad 5 mln zł więcej niż plan na 2021 r.).

Planowane wydatki majątkowe Bochni w 2021 roku:

I. Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez zarządy osiedli (budżet obywatelski):

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedlowych (os. Niepodległości) – 50 000,00 zł;
 • Schody wraz z chodnikiem (os. św. Jana – Murowianka) – 15 000,00 zł;
 • Zakup 5 szt. lamp ulicznych z 2 panelami słonecznymi wraz z montażem lamp solarnych (os. Kurów) – 56 844,00 zł;
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Goczałkowskich – boczna – 20 000,00 zł;
 • Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Solna Góra – 24 000,00 zł;
 • Budowa mini boiska na ul. Łychów – 30 000,00 zł;
 • Siłownia letnia na placu rekreacyjnym przy ul. Goslara – 21 844,00 zł;
 • Budowa obiektów małej architektury na os. Windakiewicza wraz z uzupełnieniem zieleni obok zestawu zabawowego – 56 844,25 zł;
 • Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy osiedlowej – 56 844,25 zł;
 • Remont nawierzchni boiska (os. Dołuszyce) – 56 844,25 zł;
 • Park rekreacyjny w sąsiedztwie BSAG – plac zabaw – 56 844,25 zł.

Razem: 445 065,00 zł.

Uwaga: pozostałe zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się w projekcie budżetu miasta, ale nie zostały ujęte w wykazie wydatków majątkowych, a wydatkach bieżących (listę zadań do realizacji z budżetu obywatelskiego publikowaliśmy TUTAJ).

II. Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez komisje problemowe rady miasta, dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów instytucji kultury oraz urząd miasta:

 • Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową – 108 561,77 zł;
 • Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 39 484,50 zł;
 • Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD NOWA (Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej Nr 965) – 1 340 000,00 zł;
 • Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia z drogą krajową nr 94 – 29 058,75 zł;
 • Budowa trasy północno-zachodniej 5 700 000,00 zł;
 • Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. J. Poniatowskiego – 281 230,00 zł;
 • Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 165 000,00 zł;
 • Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach – 574 972,23 zł;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 3 660 324,04 zł;
 • Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Gejzy Bukowskiego wraz z utwardzeniem terenu na dz. Nr 6079/2 – 500 000,00 zł;
 • Rewaloryzacja Plant Salinarnych – 3 300 000,00 zł;
 • Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD NOWA – 3 946 517,70 zł
 • Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach – 100 000,00 zł.

Razem: 19 745 148,99 zł.

RAZEM NA INWESTYCJE W 2021 R.: 20 190 213,99 zł.

O ostatecznym kształcie budżetu Bochni na 2021 r. będą decydować radni. Zgodnie z przepisami termin na przegłosowanie uchwały budżetowej upływa 31 stycznia. Jednak z powodu pandemii samorządy prawdopodobnie będą miały więcej czasu. Termin ma zostać jednorazowo wydłużony do 31 marca.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia