R e k l a m a

Bochnia. W DPS powstało izolatorium

-

Przy Domu Pomocy Społecznej w Bochni powstało dedykowane podopiecznym izolatorium. Jest tu miejsce dla 30 osób – mieszkańców i personelu DPS – na wypadek ich zakażenia koronawirusem lub konieczności odbycia kwarantanny.

– Już w chwili obecnej przebywa tam sześciu pensjonariuszy oddziału dla osób przewlekłe psychicznie chorych, którzy wrócili po przerwie świątecznej do ośrodka. Będą tam przebywać około 7-10 dni, co jest związane z ewentualnym zagrożeniem ponownego zarażenia wśród podopiecznych ośrodka – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Prace adaptacyjne zakończono z końcem 2020 roku, zakupiono też sprzęt niezbędny do funkcjonowania miejsca ewakuacji, sprzęt do walki z COVID19, środki ochrony indywidualnej, a także sprzęt niezbędny do zapewnienia komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji.

– Prowadzone tam prace pochłonęły prawie 1,7 mln zł uzupełnia starosta Adam Korta.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 500 000,00 zł, które Powiat Bocheński pozyskał w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”, realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Natomiast pozostałe 1,2 mln zł. to środki własne Powiatu Bocheńskiego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia