R e k l a m a

Stanowisko wójtów i burmistrzów ws. planów restrukturyzacji szpitala. „Centralizacja nie jest odpowiedzią”

-

Bochnianin.pl dotarł do treści stanowiska ws. planów restrukturyzacji szpitala, które lokalni samorządowcy wypracowali po konwencie wójtów i burmistrzów powiatu bocheńskiego. Dokument został już wysłany do ministerstwa zdrowia oraz zespołu powołanego w resorcie do opracowania koncepcji. Do kompletu sygnatariuszy zabrakło dwóch wójtów.

Samorządowcy zaniepokojeni

„Zebrany w dniu 12 stycznia 2021 roku Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Bocheńskiego wyraża zaniepokojenie ujawnionymi publicznie planami przejęcia przez administrację rządową (Skarb Państwa) Szpitali Powiatowych w tym Szpitala Powiatowego w Bochni. Zdaniem Konwentu działania takie w konsekwencji prowadziłyby do utraty istotnej części mienia samorządowego. Skutkowałoby także istotnym ograniczeniem możliwości realizacji zadań publicznych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców nie tylko Powiatu Bocheńskiego, zwłaszcza w zakresie zdrowia publicznego” – zaznaczono już na wstępie dokumentu.

Odbieranie kompetencji samorządom

W ocenie Konwentu proponowane przejęcie szpitali powiatowych przez administrację rządową „może prowadzić do nieuzasadnionego naruszenia prawa własności samorządów chronionego na mocy art. 165 Konstytucji RP, a w szczególności jeśli miałoby to się odbyć bez właściwego odszkodowania.”

Samorządowcy zwracają również uwagę, że przedstawiona koncepcja przejęcia przez administrację rządową lub samorząd wojewódzki Szpitali Powiatowych „jest kolejną próbą odebrania kompetencji samorządom lokalnym na rzecz centralnych instytucji państwowych lub samorządów regionalnych”. – Tymczasem samorządność lokalnych społeczności to jedno z największych osiągnięć obywatelskich w III Rzeczpospolitej. Samorząd terytorialny jako organizacja społeczności lokalnej gwarantuje lepszą identyfikację i skuteczniejsze rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych w tym także zdrowotnych – podkreślono.

Bocheński szpital w dobrej kondycji

W dalszej części dokumentu samorządowcy zwracają uwagę, że w wyniku wysiłku lokalnej społeczności, w tym władz samorządowych różnego szczebla, szpitale powiatowe zostały zrestrukturyzowane, zmodernizowane i doposażone: „W przypadku Szpitala Powiatowego w Bochni odbyło się to licznymi zbiórkami organizowanymi wśród mieszkańców miast i gmin Powiatu Bocheńskiego, którzy wsparli Szpital w Bochni swoimi datkami, jak i wyrzeczeniami samego personelu, który wspomógł Szpital rezygnując z części należnego im wynagrodzenia. Przede wszystkim jednak Szpital Powiatowy w Bochni otrzymał liczne darowizny ze strony miast i gmin Powiatu Bocheńskiego, a zwłaszcza od samego Starostwa Powiatowego w Bochni jako organu tworzącego Szpital.”

Podkreślono też: „Te działania całej lokalnej wspólnoty samorządowej, wszystkich mieszkańców, pozwoliły na dofinansowane działalności Szpitala w Bochni, spłatę jego zadłużenia, a następnie jego doposażenie i modernizacje dzięki której Szpital mógł się rozwijać i podnosić jakość świadczonych usług. Obecnie Szpital Powiatowy w Bochni nie jest zadłużony, nie ma żadnych zaległych zobowiązań wymagalnych i posiada stabilną sytuację finansową.”

W dokumencie przesłanym do ministerstwa zdrowia zwrócono także uwagę, że w bocheńskim szpitalu „od lat kładziony jest nacisk na podniesienie jakości świadczonych usług, co niejednokrotnie dostrzegane jest przez organy zewnętrzne”. – Bocheński Oddział Ginekologii i Położnictwa znajduje się na szóstym miejscu w Polsce w rankingu przygotowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku, a pierwszym w Małopolsce – przypomniano. – Sukcesywnie rozbudowywana jest działalność intensywnej terapii zwiększając dostępność dla osób w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Duży nacisk kładziemy również na rozwój diagnostyki. W ubiegłym roku udało się utworzyć Centrum Diagnostyki Obrazowej wraz z Pracownią Rezonansu Magnetycznego.

Samorządowcy zaznaczyli również, że „bocheńska placówka mogła być wzorem dla innych w przypadku wprowadzonych zabezpieczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wówczas, gdy inni zamykali i ograniczali dostępność dla pacjentów, bocheński Szpital działał w pełni, wypełniając wszelkie decyzje Wojewody, zwiększając i dostosowując szpital nie tylko dla pacjentów covidowych jak również wszystkich wymagających pomocy.”

Centralizacja nie jest odpowiedzią

Sedno stanowiska zawarto w akapicie:

„Podkreślić należy, że nie ma żadnych realnych przesłanek wskazujących, że administracja rządowa będzie w lepszy sposób decydować o potrzebach zdrowotnych lokalnej wspólnoty oraz o sposobie ich zaspakajania. Centralizacja nie jest odpowiedzią na zaspakajanie potrzeb danej wspólnoty, w tym potrzeb zdrowotnych, nie daje bowiem jakiejkolwiek szansy na indywidualne podejście do oczekiwań i potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.”

Nie wszyscy podpisali

Przygotowane i uzgodnione stanowisko podpisali:

  • Starosta Bocheński Adam Korta
  • Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska
  • Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński
  • Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek
  • Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk
  • Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej
  • Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa
  • Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona

Na liście brakuje podpisów:

  • Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza
  • Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc