Wizyta w izolatorium przy Domu Pomocy Społecznej w Bochni

-

Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, starosta bocheński Adam Korta i wicestarosta Ryszard Drożdżak wizytowali oddane niedawno do użytkowania przy Domu Pomocy Społecznej w Bochni miejsce dedykowane podopiecznym w izolacji.

Pod koniec 2020 r. ukończono prace adaptacyjne I piętra byłego budynku DPS w Bochni. Po przeprowadzonych pracach utworzono 30 miejsc czasowego pobytu, w których mieszkańcy i personel DPS w Bochni znajdą schronienie w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Powstanie tego miejsca znacznie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników DPS. Dzięki wsparciu Zarządu Województwa Małopolskiego udało się przeprowadzić prace adaptacyjne w budynku oraz wyposażyć w niezbędny sprzęt, środki ochrony indywidualnej. Koszt całego zadania to prawie 1,7 mln zł – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 500 tys. zł, które Powiat Bocheński pozyskał w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Natomiast pozostałe 1,2 mln zł to środki własne Powiatu Bocheńskiego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023