Niepołomice sprawdzają deklaracje śmieciowe mieszkańców, by uszczelnić system

-

W Niepołomicach rusza wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których liczba osób jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi w urzędzie.

Dokładna weryfikacja składanych deklaracji powinna ujawnić tych mieszkańców, którzy nie podali rzetelnych informacji, m.in. nie uwzględnili wszystkich mieszkających w danej nieruchomości. – Trzeba jasno powiedzieć, że za wywóz śmieci mieszkańców niezarejestrowanych w systemie płaci Gmina, czyli niestety my wszyscy – zwraca uwagę niepołomicki magistrat.

Weryfikacja zgodności złożonych deklaracji odbywać się będzie m.in. na podstawie stanów zużycia wody, wypłat świadczeń 500+, posiadanych informacji o dzieciach uczęszczających do gminnych placówek edukacyjnych oraz fizycznej kontroli ilości wytwarzanych odpadów przez gospodarstwa domowe w dniu wywozu.

– Będziemy sprawdzać zgodność podanej w deklaracji liczby osób z faktyczną ilością mieszkańców zamieszkujących na danej posesji – informują urzędnicy. – W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właścicieli nieruchomości, mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.

– Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych – ostrzega magistrat.

Zobacz też: Niepołomice. Podwyżka stawek za odbiór śmieci. Będzie drożej niż w Bochni

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2022

X