R e k l a m a

Można już wnioskować o rządowe środki na bezpieczne przejścia dla pieszych

-

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Rząd przeznaczył na ten cel – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dodatkowe środki w wysokości prawie 525 mln złotych. Z tej puli do Małopolski może trafić prawie 35 mln złotych. Wnioski można składać do 9 kwietnia 2021 roku.

Zachęcam zarządców dróg powiatowych i gminnych do skorzystania z dofinansowania. Proponujemy nowy komponent w obrębie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki tym środkom w realny sposób poprawi się bezpieczeństwo na drogach lokalnych, szczególnie w tak newralgicznych miejscach, jakimi są przejścia dla pieszych. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna jest infrastruktura pozwalająca bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi do szkoły, sklepu, przystanku czy kościoła – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z zasadą, że im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. złotych.

Resort infrastruktury, przy współpracy z wojewodami, opracował minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu – umożliwi to wprowadzenie ujednoliconych, wysokich jakościowo standardów infrastruktury w rejonie przejść dla pieszych, których prawidłowe stosowanie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa pieszych. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia