R e k l a m a

Rewitalizacja. Błędy na tablicy, która przykryje kapsułę czasu

-

Na bocheński rynek przywieziono płytę, która ma przykrywać kapsułę czasu. Niestety zawiera kilka błędów edytorskich, np. w nieprawidłowy sposób zapisano datę otwarcia kapsuły.

Na tablicy, która ma przykryć kapsułę czasu napisano:

KAPSUŁA CZASU

W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIĘ
KAPSUŁA CZASU
ZAINSTALOWANA NA PAMIĄTKĘ
REWITALIZACJI RYNKU
REALIZOWANEJ W LATACH 2018 – 2021

NIE OTWIERAĆ PRZED 27. 02. 2121 R.

BOCHNIA A.D. 2021
(pisownia oryginalna).

Powyższy zapis zawiera kilka błędów edytorskich (za Słownikiem Języka Polskiego):

  • zamiast „27. 02. 2121 R.” powinno być „27.02.2121 R.” – bez dwóch spacji, ponieważ funkcję separatora rozdzielającego poszczególne składniki daty pełnią tutaj kropki (spacje stosuje się zapisując miesiąc znakami liczb rzymskich);
  • zamiast „2018 – 2021” powinno być „2018-2021” – funkcję separatora pełni półpauza, więc nie ma potrzeby dublować tej funkcji spacją.

Kapsuła zostanie umieszczona w pobliżu pomnika króla Kazimierza Wielkiego. Dokładną lokalizację można zobaczyć na poniższym rzucie.

Materiały udostępnione radnym przez konserwator zabytków to rzut przedstawiający zarys ratusza, umiejscowienie tablicy informacyjnej i kapsuły czasu. Po prawej inspiracje rozwiązania nawierzchni.

Co będzie w kapsule? Zawartość ma być niespodzianką dla przyszłych pokoleń, ale wiadomo, że znajdzie się tam m.in. list Rady Miasta Bochnia i list burmistrza Bochni. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc