R e k l a m a

Blisko 9 mln zł rządowego wsparcia dla samorządów z terenu powiatu bocheńskiego

-

Dziś Wojewoda Małopolski opublikował informację o trzecim już, w przeciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy, rządowym wsparciu udzielonym gminom, miastom i powiatom na realizację istotnych dla danego regionu inwestycji. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwanego również „tarczą dla samorządów” można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację obiektów oświatowych, infrastruktury komunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnej, a także doposażenie zakładów opieki zdrowotnej lub straży pożarnej. 

Zgłoszone przez samorządy zadania ocenia i opiniuje specjalna komisja działająca przy Prezesie Rady Ministrów. 

W poprzednich dwóch edycjach programu na Ziemię Bocheńską trafiło łącznie ponad 27 mln zł. Obecna dotacja wynosi prawie 9 mln zł

Mam nadzieję, iż to koleje udzielone przez Rząd Zjednoczonej Prawicy wsparcie inwestycji lokalnych, nie tylko wpłynie na poprawę życia i bezpieczeństwa mieszkańców, ale również przyczyni się do rozwoju naszego regionu – mówi poseł Stanisław Bukowiec. – Należy zaznaczyć, iż realizacja wspomnianych zadań, to także szansa na utrzymanie działalności przez wiele firm, co jest bardzo istotne w niełatwym dla wielu przedsiębiorców czasie pandemii. Zależało mi też bardzo, aby w obecnym rozdaniu miały swój udział również te gminy, którym nie udało się zakwalifikować do poprzedniej edycji podziału środków. Cieszę się, że w większości przypadków to się udało. Wszystkim lokalnym samorządom, które otrzymały dotację, serdecznie gratuluję.

Największym beneficjentem jest obecnie Gmina Żegocina, która otrzyma łącznie dofinasowanie w kwocie 2,25 mln zł. 600 tys. z tej sumy zostanie przeznaczone na rozpoczęcie prac związanych z przebudową i modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej, natomiast 1,65 mln zł – na rozbudowę szkoły podstawowej w tej samej miejscowości.

– Cieszę się bardzo z otrzymanego dofinansowania. Dzięki niemu będziemy mogli rozpocząć bardzo ważne dla gminy Żegocina inwestycje, do których należy rozbudowa szkoły podstawowej w Łąkcie Górnej, a także wykonanie prac projektowych niezbędnych do przebudowy naszej gminnej oczyszczalni ścieków. Dziękuję panu posłowi Stanisławowi Bukowcowi za wspieranie naszych starań w o pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówi wójt Wojciech Wrona.

W Gminie Rzezawa dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 1 mln zł zrealizowane zostaną dwa zadania. Połowa z tej sumy wydatkowana będzie na II etap budowy sali gimnastycznej wraz zapleczem zlokalizowanej przy szkole podstawowej w Krzeczowie, natomiast pozostałe 500 tys. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Przemysłowej w Rzezawie.

– Dzięki pozyskanej dotacji będziemy mogli wybudować salę gimnastyczną w Krzeczowie, która do niedawna pozostawała dla wielu osób wyłącznie w sferze marzeń, jak również rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej w Rzezawie. Bardzo dziękuję za dotychczasową dobrą współpracę i wspieranie naszych lokalnych przedsięwzięć panu posłowi Stanisławowi Bukowcowi. Podziękowania składam również głównym realizatorom programu pn. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wojewodzie małopolskiemu panu Łukaszowi Kmicie – mówi wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Środki z RFIL trafią także do:

Trzciany250 tys. zł (utworzenie sali zabaw w budynku szkoły podstawowej w Leszczynie) oraz 1,8 mln zł (budowa publicznego przedszkola i żłobka dla około 150 dzieci);

Gminy Nowy Wiśnicz200 tys. zł (modernizacja stacji uzdatniania wody w Leksandrowej) oraz 800 tys. zł (zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Wiśniczu);

Gminy Drwinia500 tys. zł (powstanie ścieżek pieszo-rowerowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 965) i 860 tys. zł (budowa remizy OSP w Ispini oraz zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Grobla);

Gminy Bochnia250 tys. zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zatoce, a także częściowo w Bogucicach i Ostrowie Szlacheckim). 

Łapanowa360 tys. zł  (modernizacja drogi gminnej w miejscowości Boczów-Za Rzeką)  

700 tys. zł otrzyma również Starostwo Powiatowe, które przyznaną kwotę zamierza przeznaczyć na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przewoźny agregat pompowy napędzany silnikiem wysokoprężnym.   

źródłoinf. prasowa

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc