R e k l a m a

Bochnia postara się o dotację na dokończenie KN-2?

-

Kilka dni temu ruszył nabór w ramach ministerialnego Funduszu Dróg Samorządowych. Czy zgodnie z zapowiedziami Bochnia postara się o środki na dokończenie budowy drogi KN-2? Program uruchomiono wcześniej niż spodziewał się magistrat.

Wnioski można składać do 15 kwietnia 2019 roku. W województwie małopolskim do podziału w 2019 roku jest 298 mln zł. Środki zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności na projekty znajdujące się liście zadań zakwalifikowanych do otrzymania w 2019 roku dotacji w ramach prowadzonego we wrześniu 2018 roku naboru do ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na 7. miejscu ostatecznej listy rankingowej znajduje się wniosek złożony przez Bochnię. Dotyczy przebudowy ul. Kościuszki (długość 266 m). Miasto stara się o ponad 1,7 mln zł dotacji. Całkowity koszt zadania szacowany jest na ok. 4,1 mln zł. Na razie nie opublikowano listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Nawet do 80 proc. dotacji

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych można uzyskać m.in. na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania to 30 mln zł. Samorządy mogą liczyć na dotacje w wysokości nawet do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (kosztem niekwalifikowanym jest np. projekt).

Zadanie może być jednoroczne lub wieloletnie. Dlatego władze Bochni mówiły ostatnio o powrocie do koncepcji budowy ostatniego fragmentu KN-2 (od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej) jako jedna inwestycja. Wcześniej planowano ten odcinek podzielić na dwa mniejsze: od ul. Turkowskiego do ul. Serugi i od ul. Serugi do ul. Armii Krajowej.

Plany zapowiedziano w styczniu

O nowym (starym) pomyśle mówiono oficjalnie podczas styczniowej sesji rady miasta oraz poprzedzających ją komisji. O planach obszernie napisano w uchwale wprowadzającej zmiany w tegorocznym budżecie:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych i wsparciu z budżetu państwa działań samorządów głównie na poziomie gmin i powiatów podjęto decyzję, że trasa północno-zachodnia będzie realizowana w ramach środków, którymi zadysponuje wojewoda. Istotnym jest to, że program dopuszcza realizację zadań wieloletnich.

Przewidywany termin ogłoszenia naborów to sierpień/wrzesień bieżącego roku. W przypadku jeśli regulamin będzie przewidywał możliwość rozpoczęcia realizacji zadania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie to prace będą mogły rozpocząć się w IV kwartale bieżącego roku, a zakończyć w roku 2020 zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, w której zabezpieczono kwotę 5 000 000 zł. Całkowity koszt zadania na dzień dzisiejszy wynosi ok. 9 500 000 zł, a realizacja zadania w ramach w/w programu pozwoli na oszczędności własnych środków rzędu 4-5 mln złotych w zależności od szczegółowych wymogów programu i ostatecznej wartości robót po wyłonieniu wykonawcy.


Pozostała po zmniejszeniu planu kwota zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań związanych z wywłaszczeniami dla obecnych etapów wynikających z decyzji administracyjnych, zapłatę faktury końcowej obecnie realizowanego etapu oraz stanowić będzie część zabezpieczenia wkładu własnego w przypadku przyznania dofinansowania w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na 2019 r. na przebudowę ul. Kościuszki (od ul. Sądeckiej do ul. Kraszewskiego) w ramach działań rewitalizacyjnych”.

Co dalej z KN-2?

Nabór został ogłoszony zdecydowanie wcześniej niż spodziewał się magistrat. Na razie nie wiadomo, czy Bochnia postara się o dotację na KN-2 w najbliższym naborze Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu jutrzejszym ma się odbyć szkolenie, na którym zostaną przedstawione warunki ubiegania się o środki możliwe do pozyskania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Oczywiście, że będziemy się starać o pozyskanie jak najszerszego dofinansowania do każdej inwestycji, wszędzie tam gdzie jest to możliwe. W zależności od uzyskanej jutro wiedzy zapadną decyzję co do dalszego procedowania kontynuacji budowy KN-2. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, również takie, że budżet gminy nie jest z gumy i musi nam wystarczyć środków na wkład własny. Może też wystąpić konieczność dużych zmian w budżecie, mogących spowodować zasadnicze przetasowania w zaplanowanych już inwestycjach – przekazał we wtorek Andrzej Koprowski z Urzędu Miasta Bochnia.

Dodajmy, że jednym z wymagań przy składaniu wniosku o dotację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jest posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc