R e k l a m a

Bochnia. Szkoła muzyczna ogłosiła nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022

-

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bochni ogłosiła nabór uczniów do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022. Do 25 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły. Badanie przydatności zaplanowano na 26-28 maja.

INFORMATOR
dla kandydatów do klasy pierwszej
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOCHNI
na rok szkolny 2021/2022

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni jest publiczną szkołą artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wchodzącą w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

Szkoła kształci uzdolnioną muzycznie młodzież w wieku od 7 do 16 lat.
Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia.

Na sześcioletni cykl nauczania przyjmowane są dzieci w wieku od lat 7 do 10.

Cykl sześcioletni obejmuje naukę gry na takich instrumentach jak: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara.

Na czteroletni cykl nauczania przyjmowana jest młodzież w wieku od lat 8 do 16.

Cykl czteroletni obejmuje naukę gry na instrumentach: altówka, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon, gitara.


ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.

Wniosek należy złożyć do dnia 25 maja 2021 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej szkoły: www.muzycznaszkola.com

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bochni wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zaświadczenie należy donieść w dniu przeprowadzania badania przydatności).


Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Badanie przydatności planowane jest w dniach 26-28 maja 2021 r. w ustalonym z kandydatami do szkoły terminie.

Dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni przygotowany został  krótki film instruktażowy znajdujący się pod formularzem zgłoszeniowym.


Informacje o zasadach przyjęć i nauce w Szkole można uzyskać w sekretariacie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni, plac gen. Leopolda Okulickiego 1,

od poniedziałku do piątku, w godz. 900 – 1400 pod numerem telefonu 14 612 32 70.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023