Gmina Bochnia. Most w Brzeźnicy nazwany imieniem sołtysa

-

Rada Gminy Bochnia podjęła uchwałę w sprawie ochrzczenia mostu na drodze powiatowej imieniem zmarłego niedawno Wacława Woźnickiego – wieloletniego sołtysa wsi, a przez trzy kadencje także radnego powiatowego (2006-2018).

Wacław Woźnicki zmarł 1 listopada zeszłego roku (miał 68 lat). Miesiąc później nowa sołtyska wsi Teresa Chwastek wraz z radną gminy z tego terenu Barbarą Kweczko skierowały do wójta Marka Bzdeka wniosek „o uhonorowanie ś.p. Wacława Woźnickiego poprzez nadanie nazwy jego imieniem i nazwiskiem mostu, który znajduje się przy drodze powiatowej w okolicy szkoły” (pisownia oryginalna).

Wnioskodawczynie wskazywały, że Wacław Woźnicki „przez wiele lat pełniąc funkcję radnego powiatowego oraz sołtysa był bardzo zaangażowany w rozwój swojej miejscowości, o której z wielką dumą zawsze się wyrażał”. Oprócz wielu innych działań, które udało mu się zrealizować nasuwa się most, którego był inicjatorem i zabiegając o budowę doprowadził do jego realizacjiczytamy w piśmie.

Chodzi o obiekt, który powstał w ciągu drogi powiatowej w 2009 roku i zastąpił starą drewnianą konstrukcję. Inwestycja była realizowana gdy starostą był Jacek Pająk, a szefem Powiatowego Zarządu Dróg – Adam Korta (który jest starostą obecnie). Wacław Woźnicki był wówczas radnym powiatowym.

– Mieszkańcy Brzeźnicy uważają, że wniosek jest jak najbardziej zasadny i chcąc docenić trud oraz efekty pracy ich byłego sołtysa Wacława wnioskują o nadanie nazwy mostu Jego imieniem, o którego budowę był tak mocno zaangażowany – napisały Teresa Chwastek i Barbara Kweczko. We wstępie do wniosku zaznaczyły, że działają w imieniu mieszkańców wsi.

Uchwałę w tej sprawie rada gminy podjęła w zeszłym tygodniu. W dokumencie oficjalnie zapisano: – Mostowi drogowemu w miejscowości Brzeźnica położonemu w ciągu drogi powiatowej Poręba Spytkowska – Bochnia nadaje się nazwę „Most im. Wacława Woźnickiego”.

Radni nie byli jednogłośni – 12 zagłosowało za, 3 wstrzymało się od głosu.

Głosy „za” (12): Władysław Bielak, Piotr Gajek, Renata Kowalczyk, Adrian Kukla, Barbara Kweczko, Maciej Laskowicz, Jacek Majchrzak, Franciszek Pajor, Stanisław Rachwał, Alina Skoczek, Bogdan Trzósło, Robert Tynka.

„Wstrzymali się” (3): Stanisław Cefal, Witold Kowalski, Izydor Wróbel.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Potem przy obiekcie zapewne pojawi się tabliczka z nazwiskiem patrona.

Sprostowanie:

W pierwotnej wersji tekstu omyłkowo głosy „wstrzymujące się” przedstawiliśmy jako „przeciw”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

kwiecień, 2023