R e k l a m a

Burmistrz Bochni z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok

-

W czwartek bocheńscy radni zdecydowali o udzieleniu burmistrzowi Bochni Stefanowi Kolawińskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu miasta w 2020 roku. W obu głosowaniach zdecydowana większość radnych zagłosowała „za” (odpowiednio 15 i 16 głosów na 20 obecnych radnych).

Nowa jakość raportu o stanie Bochni

W dyskusji nad raportem o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2020 rok (z raportem można zapoznać się TUTAJ) wzięło udział czterech mieszkańców Bochni (formalnym wymogiem było zebranie minimum 50 podpisów). Każdy z nich jest przedstawicielem Stowarzyszenia Reaktor B7, które bardzo aktywnie wzięło udział w tworzeniu raportu. Już we wrześniu 2020 r. Reaktor B7 przedstawił pakiet propozycji, który zapoczątkował tworzenie raportu.

Mirosław Mroczek w swoim krótkim wystąpieniu poruszył kwestię promocji miasta. Dominik Mucha rozwinął temat mówiąc o strategii promocji i rozwoju miasta. Leszek Stabrawa wziął na warsztat uchwałę krajobrazową.

Naszym zdaniem kształt raportu idzie w dobrą stronę. Marzymy o tym, żeby raport był dokumentem, który pokaże aktualną kondycję samorządu, ale też, czy zbliżamy się do celów, które zawarte są w strategii miasta. Chcemy też zaznaczyć, że jesteśmy szczęśliwi z powodu przełamania takiej bariery, obawy przed danymi, które są syntetyczne, przed twardymi danymi liczbowymi, które jak na dłoni pokazują kondycję poszczególnych spraw – powiedział Wojciech Woźniczka ze Stowarzyszenia Reaktor B7.

W dyskusji nad raportem wzięli udział również radni Jerzy Lysy i Jan Balicki.

Raport jest bardzo ładnym, sympatycznym, elegancko i szczegółowo przygotowanym dokumentem. Pod warunkiem, że dokument ten obrazuje stan rzeczywisty miasta. Jest to dokument, w którym według mnie forma daleko prześcignęła treść – ocenił radny Jerzy Lysy.

Moim zdaniem ta forma raportu jest znacznie przejrzystsza i bogatsza niż to było w ubiegłym roku. Zawiera zdecydowanie więcej konkretnych, wymiernych informacji niż rok temu. Oczywiście są też pewne mankamenty – stwierdził radny Jan Balicki.

Jerzy Lysy przedstawił jeszcze stanowisko klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa w sprawie wotum zaufania, choć jego wystąpienie można też traktować jako opinię do absolutorium i sprawozdania z realizacji budżetu. Radny zwrócił uwagę m.in. na stosunkowo niewielki budżet inwestycyjny, źle przygotowane według niego zadanie „Rynek OD-NOWA”, czy kulejącą współpracę burmistrza z radnymi (więcej o tym TUTAJ).

Dyskusja nad raportem zakończyła się głosowaniem uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza.

Wynik głosowania uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bochnia wotum zaufania:

za (15): Marta Babicz, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

wstrzymali się (2): Jan Balicki, Bogdan Kosturkiewicz;

brak głosu (1): Stanisław Dębosz.

Inwestycje wykonane w ok. 86 proc.

Oprócz raportu o stanie gminy i absolutorium ważnym punktem „pakietu rozliczenia burmistrza za 2020 rok” jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2020 r.

Ze sprawozdania wynika, że dochody zrealizowano w 99,98 proc. (plan: 167 747 457,57 zł, wykonanie: 167 719 220,32 zł), a wydatki w 93,52 proc. (plan: 178 367 368,41 zł, wykonanie: 166 817 871,47 zł). Wartości te odnoszą się do planów aktualnych na 31 grudnia 2020 r., czyli po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku.

Natomiast wydatki majątkowe (inwestycje) zrealizowano w 85,88 proc. (plan: 26 911 827,03 zł, wykonanie: 23 110 751,21 zł). Do najważniejszych wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 r. należą m.in. rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA” (ok. 12,7 mln zł), budowa trasy północno-zachodniej tzw. KN-2 (ok. 3,1 mln zł), projekt „Cieszmy oczy – remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14 i 15 (prawie 1,7 mln zł) i przebudowa budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych (ok. 1 mln zł).

Wynik głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2020 r.

za (19): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymał się (1): Jerzy Lysy;

brak głosu (1): Stanisław Dębosz.

16 radnych za udzieleniem absolutorium

Przed głosowaniem uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Bochni radna Zenona Banasiak, przewodnicząca komisji rewizyjnej, poinformowała o pozytywnej opinii tego gremium.

Co ciekawe tym razem przedstawiciele klubów radnych nie zdecydowali się na zaprezentowanie stanowisk klubowych. Swoją opinię przedstawił tylko radny Jerzy Lysy, który zwrócił uwagę, że 2020 rok był szczególny z powodu pandemii.

Warunki te były nienormalne. Uznaliśmy, że mimo wielu zastrzeżeń, które być może w „normalnym” roku funkcjonowania samorządowego byłyby podstawą do wnioskowania o nieudzielenia absolutorium, w tym przypadku powinny być jednak interpretowane na korzyść tej jednostki, czy tego organu wykonawczego. Uznaliśmy, że należy dać opinię pozytywną – mówił Jerzy Lysy nawiązując do opinii komisji rewizyjnej, której radny jest członkiem.

Komisja rewizyjna działa kolegialnie, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za wszystkie decyzje. Natomiast nikt panu Jerzemu Lysemu nie daje uprawomocnień, żeby wypowiadać się w imieniu całej komisji. Tym bardziej, że to są jego przemyślenia, a mówi „stwierdziliśmy”, „mówiliśmy”. Bardzo proszę przesiać przez sito słowa pana radnego Jerzego Lysego – zwrócił uwagę radny Marek Bryg, również członek komisji rewizyjnej.

Wynik głosowania uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bochnia:

za (16): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymali się (4): Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

brak głosu (1): Stanisław Dębosz.

Komentarz burmistrza

Pod koniec sesji, w punkcie „wolne wnioski”, do decyzji radnych nawiązał jeszcze burmistrz Stefan Kolawiński.

Bardzo serdecznie dziękuję za merytoryczną dyskusję nad sprawozdaniem finansowym, nad oceną i udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok. Dziękując moim zastępcom panu Korcie i panu Cerazemu, pani skarbnik, pani sekretarz, wszystkim naczelnikom, nadmienię tylko, że trzeba mieć świadomość tego, że udzielając absolutorium i wotum zaufania wyraziliście aprobatę ich ciężkiej, mozolnej pracy. Powiem szczerze – być może komuś się to nie spodoba – nie ma w tym żadnego lenistwa powiedział Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc