R e k l a m a

Bochnia. Radni BWS przeciw wotum zaufania dla burmistrza. Dlaczego?

-

Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania burmistrzowi Bochni. W tej ostatniej sprawie „przeciw” zagłosowała jednak trójka radnych z klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa. W oficjalnym stanowisku rozesłanym do mediów wyjaśniają powody swojej decyzji.

To stanowisko przewodniczący klubu Jerzy Lysy przedstawił również podczas obrad rady. Radni zwracają w nim uwagę m.in. na stosunkowo niewielki budżet inwestycyjny, źle przygotowane według nich zadanie „Rynek OD-NOWA”, czy kulejącą współpracę burmistrza z radnymi.

Wynik głosowania ws. udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Bochni: 15 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 brak głosu. Szczegóły TUTAJ.

Całość stanowiska BWS poniżej.


Stanowisko Klubu Radnych
Bocheńska Wspólnota Samorządowa z dn. 24.06.2021 r

Niżej podpisani:  Damian Słonina, Janusz Możdżeń i Jerzy Lysy, tworzący w Radzie Miasta Bochnia  Klub  Radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” po szczegółowej analizie działań Burmistrza Stefana Kolawińskiego w 2020 r  stwierdzają , że :

1. Stosunkowo niewielki budżet inwestycyjny , planowany w wys. 26 911 827 zł ( co stanowiło 15% planowanych  wydatków miasta) został wykonany zaledwie w wysokości  23 110 751 zł ( tj.13% wydatków). Szczególnie, że niewykorzystana kwota ponad 3 mln 800 tys. zł  dotyczy takich zagadnień jak remonty i modernizacje dróg miejskich  (ok. 650 tys. zł), planowanie przestrzenne miasta (220 tys. zł) , ochrona powietrza (340 tys. zł). Jak podkreśliła w swojej opinii Komisja Rewizyjna, powyższe niewykonania w normalnych warunkach mogłyby być podstawą do nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium, jednakże z uwagi na pandemię Komisja uwzględniła tę okoliczność wydając ostatecznie opinię pozytywną. 

2. Wielokrotnie odpowiedzi Burmistrza Kolawińskiego na wnioski składane przez  radnych oraz przegłosowane wnioski  komisji Rady nie były poparte argumentami merytorycznymi. Niektóre odpowiedzi są wręcz kuriozalne i są  biurokratycznym umywaniem rąk przez organ wykonawczy. Ale przed sesją absolutoryjną znajdują się dodatkowe środki…

3. Burmistrz Kolawiński źle przygotował najważniejszą inwestycję miejską ostatnich latRynek-ODNOWA i jest odpowiedzialny za jej fatalne prowadzenie i chaos komunikacyjny, spowodowany brakiem właściwej koordynacji prac, niestosowaniem właściwego dla takich inwestycji szczegółowego etapowania oraz wydłużający się (z winy organu wykonawczego) proces uzyskania  pozwolenia na użytkowanie poszczególnych ulic w centrum miasta.  

4. Współpraca Burmistrza z Radnymi oraz  poszczególnymi komisjami Rady pozostawiała wiele do życzenia. Mimo próśb składanych przez Radnych w momencie ustalania wysokości wynagrodzenia,  Burmistrz osobiście nie uczestniczył w wielu posiedzeniach komisji Rady, na których omawiano zagadnienia istotne dla miasta. Prawdziwym skandalem była odmowa udostępnienia Radnym wszystkich dokumentów dotyczących planowanego przez Burmistrza zakupu udziałów w kamienicy przy ul. Szewskiej 1. Dokumenty te udostępniono dopiero po ostrzeżeniu , że sprawa zostanie skierowana do organów ścigania. 

5. Ze smutkiem pragniemy podkreślić, że nasz apel  sprzed 1,5 roku o zakup respiratora dla miejscowego szpitala, skierowany do Burmistrza Miasta Bochni (który dysponował wówczas ustaloną przez Radę Miasta rezerwą budżetową w wys. ok. 1 mln zł) został przez niego zbagatelizowany i zrealizowany dopiero na wiosnę tego roku – zapewne pod naciskiem opinii publicznej – gdy dla wielu ciężko chorych z Bochni i regionu trzeba było szukać miejsc respiratorowych w okolicznych szpitalach lub w Krakowie. 

W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy odmówić udzielenia Burmistrzowi Kolawińskiemu naszego wotum zaufania. Wiemy, że podobną ocenę wyraża wielu mieszkańców Bochni.   

Damian Słonina
Janusz Możdżeń
Jerzy Lysy

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia