Wyniki matur w Powiecie Bocheńskim – zdało 81 proc.

-

Wczoraj ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Zdawalność egzaminu dojrzałości, zgodnie z danymi podanymi przez CKE i OKE, wyniosła w powiecie bocheńskim 81%. Oznacza to, że nasz powiat znajduje się powyżej średniej ogólnopolskiej (74,5%) jak również średniej Województwa Małopolskiego (78,1%). Powiat bocheński zajął ex aequo 2. miejsce w województwie małopolskim.

Najwięcej bo aż 97% uczniów zdało maturę w I Liceum Ogólnokształcącym. Na drugim miejscu pod względem zdawalności znalazło się Liceum mieszczące się w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni z wynikiem 95%, a na trzecim technikum tej szkoły z wynikiem 85 %. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie maturę zdało 81 %. W II Liceum w Bochni maturę zdało 78 % uczniów, w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni 75%, a w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni 68 %.

Łącznie matury nie zdało 113 uczniów. Do matury poprawkowej będą mogli podejść uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej pod warunkiem, że żaden z tych egzaminów nie został maturzyście unieważniony.

Egzamin pisemny w ramach matury poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia br., zaś wyniki matury poprawkowej poznamy 10 września 2021 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023