R e k l a m a

Tanie mieszkania. Bochnia nie chciała, więc siedzibą spółki SIM Małopolska będzie Brzesko

-

Siedzibą małopolskiej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, która ma zbudować tanie mieszkania w kilkunastu gminach naszego regionu, będzie Brzesko, choć zaangażowanie w ten projekt posła ziemi bocheńskiej Stanisława Bukowca, sekretarza generalnego Porozumienia, niemal gwarantowało, że będzie to Bochnia. Tyle, że rada miasta nie zgodziła się w ogóle na przystąpienie do tego przedsięwzięcia.

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ma zostać powołana do życia na początku sierpnia. Dzięki wsparciu finansowemu z Banku Gospodarstwa Krajowego ma ona wybudować mieszkania dostępne na preferencyjnych warunkach przede wszystkim dla osób młodych. Wiosną, na specjalnej konferencji w Bochni, przystąpienie do projektu zadeklarowali włodarze kilkunastu gmin z regionu (z powiatu bocheńskiego byli to burmistrz Bochni i wójt Trzciany).

SIM to projekt realizowany przez ministerstwo rozwoju, pracy i technologii – resort, którym kieruje wicepremier Jarosław Gowin, szef Porozumienia. To dlatego w jego realizację mocno angażują się politycy tej partii. I także z tego powodu zaangażowanie zaufanego człowieka Gowina – bocheńskiego posła Stanisława Bukowca, sprawiało, że siedzibą spółki SIM Małopolska miała być Bochnia.

Ale, jak już informowaliśmy na łamach Bochnianin.pl, pod koniec kwietnia te plany pokrzyżowali radni Rady Miasta Bochnia, którzy odrzucili projekt uchwały w tej sprawie (co ciekawe, krytyczni byli także radni klubu PiS). Dlaczego? Więcej o tym TUTAJ.

Inaczej było w Brzesku – tam w maju radni najpierw podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska, a potem przegłosowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza Brzeska do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o 3-milionową dotację stanowiącą aport do mającej powstać spółki.

Miesiąc później zapadła decyzja, na mocy której siedzibą mającej powstać spółki będzie Brzesko, a dokładnie lokal mieszczący się przy Rynku – w kamienicy, w której przed laty znajdowała się Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna.

W połowie lipca w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin zainteresowanych przystąpieniem do spółki, a przedmiotem narady było opracowanie umowy, która ma zostać zawarta 3 sierpnia. Jeszcze do końca lipca nanoszone będą ewentualne poprawki do ostatecznej treści porozumienia.

Co dalej?

Wolę przystąpienia do spółki wyraziło 17 małopolskich gmin podzielonych wstępnie na sześć tak zwanych grup wspólników – Brzesko znalazło się w jednej grupie wraz z Ciężkowicami i Gorlicami. Przedstawiciele wszystkich zainteresowanych samorządów spotkają się w Brzesku 3 sierpnia, by w obecności notariusza podpisać ostateczną umowę dotyczącą dalszych działań. W dalszej kolejności zostaną też powołani pełnomocnicy ds. inwestycji oraz kandydaci na członków rady nadzorczej – po jednej osobie z każdej grupy wspólników. Każdy wspólnik wniesie do spółki aport w wysokości 3 milionów złotych (pozyskanych wcześniej w formie dotacji z Krajowego Zasobu Nieruchomości). W ten sposób zostanie utworzony kapitał zakładowy.

Kolejnym krokiem będzie wniesienie do spółki kolejnego aportu, tym razem w formie nieruchomości, którą każda gmina wskaże jako lokalizację przyszłej inwestycji. Gmina Brzesko ma co najmniej dwa takie miejsca, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Wiadomo, że nie musi to być grunt położony w mieście – warunkiem jest, aby znalazł się w granicach danej gminy. Jego wybór nie może też kolidować z wcześniejszymi planami inwestycyjnymi lokalnych samorządów.

Dla mieszkańców ważny będzie efekt działania spółki, czyli bloki mieszkalne z całą infrastrukturą towarzyszącą – parkingami, terenami zielonymi placem zabaw dla dzieci. Głównym założeniem SIM jest „budowa tanich mieszkań komunalnych, na które powinno być stać każdego”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc