R e k l a m a

Bochnia. Nie będzie tanich mieszkań? Radni nie zgodzili się na utworzenie spółki SIM

-

Na początku marca burmistrz Bochni Stefan Kolawiński był jednym z sygnatariuszy porozumienia o partnerstwie z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Powołana spółka SIM dzięki wsparciu finansowemu z Banku Gospodarstwa Krajowego miała wybudować m.in. w Bochni mieszkania dostępne na preferencyjnych warunkach przede wszystkim dla osób młodych. Pod koniec kwietnia radni pokrzyżowali jednak te plany, bo zagłosowali przeciwko projektowi uchwały w tej sprawie.

Podpisy w blasku fleszy

Główne założenia programu na spotkaniu w Bochni przedstawił wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

Brak mieszkań jest podstawową przyczyną kryzysu demograficznego. Polskie państwo próbowało na różne sposoby rozwiązywać ten problem przez ostatnie 30 lat i jak dotąd żaden z tych sposobów nie przyniósł zauważalnych, znaczących, przełomowych efektów – mówił 6 marca Jarosław Gowin.

Oprócz burmistrza Bochni porozumienie o partnerstwie z Krajowym Zasobem Nieruchomości podpisali przedstawiciele 12 gmin z Małopolski. Szczegółowo o tym spotkaniu pisaliśmy TUTAJ.

Założenia programu

Jednym z podstawowych założeń programu było przekazanie przez gminę aportem działki lub działek pod budowę bloków, a z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa gmina mogła liczyć na jednorazowe wsparcie w wysokości do 3 mln zł. W przypadku Bochni mówiono o działkach przy ul. Na Buczków (o pow. ok. 73 ar) i ul. Karolina (o pow. ok. 14 ar). Szacowano, że ma powstać ponad 20 mieszkań.

Stosowny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska sp. z o.o. urzędnicy przygotowali na kwietniową sesję Rady Miasta Bochni.

– „Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (…) jest podmiotem, którego zadaniem jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Najem przeznaczony jest dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. „zdolność czynszową”, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko (…); osoby starsze (…), tj. osoby, które ukończyły 60 rok życia” – wyjaśniono w projekcie uchwały.

Radni podzieleni

Głosowanie poprzedziła krótka dyskusja. Radny Marek Bryg poinformował, że komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, której przewodniczy, nie poparła projektu tej uchwały (1 osoba zagłosowała „za”, 1 przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu).

Radny Jerzy Lysy przekonywał do poparcia uchwały:

Głód mieszkań jest nadal wielki, mimo różnych niekorzystnych zjawisk ekonomicznych związanych z pandemią rynek nie opuścił cen, wręcz odwrotnie – ceny się zawyżają. W związku z tym uważam, że każda forma (…) powinna być przez nas jako samorząd wykorzystana, tym bardziej, że mamy bardzo dużo niezagospodarowanych gruntów – powiedział Jerzy Lysy.

Uważam, że byłoby to z naszej strony głupotą, gdybyśmy zablokowali tego typu inicjatywę. Szczególnie, że nie wiem jak długo będzie funkcjonował ten rząd, ale jeżeli są takie pozytywne, nieliczne elementy w działalności tego rządu to każdy samorząd powinien je wykorzystać – stwierdził Jerzy Lysy.

„Zielone światło” dla burmistrza

Myślę, że akurat to nie jest ten etap podejmowania tego typu uchwały. Zwłaszcza w momencie kiedy mamy zbyt mało danych. Nie wiemy jaki będzie proces finansowania, nie znamy instrukcji, nie znamy sposobu realizacji tego wniosku. Jest to taki etap, że mamy powołać zarząd, który musi działać na zasadzie finansowania. Jakie to będzie finansowanie? Skąd te środki? Jak długo? Jaki w ogóle program? Mnie się wydaje, że to nie jest ten etap. Kojarzy mi się to z Centralnym Portem Lotniczym, gdzie już mamy zarząd, już są dyrektorzy i rzeczywiście ci ludzie, którzy tam mieszkają jeszcze dokładnie nie wiedzą co się dzieje – powiedział radny Edward Dźwigaj.

Mamy dziś jedynie wyrazić zgodę na utworzenie spółki. Czyli jak sądzę tej spółki jeszcze nie ma. Czy wyrażenie zgody na utworzenie spółki jest jednoznaczne z tym, że my do tej spółki przystępujemy? W tym momencie my trochę błądzimy we mgle. Spółki nie ma, nie wiemy na jakich zasadach będzie działała. Z tym, że my mamy jedynie wyrazić zgodę na jej utworzenie. Więc sądzę, że jeżeli ona powstaje to wtedy dopiero będziemy wiedzieli na jakiej zasadzie działa itd. – zapytała radna Marta Babicz.

Wyrażenie zgody na utworzenie spółki nie jest jednoznaczne z przystąpieniem, ale daje panu burmistrzowi zielone światło na przystąpienie do takiej spółki. Natomiast brak zgody rady miasta to już powoduje, że to nie będzie dalej wdrażane – odpowiedział Tomasz Kuc, naczelnik wydziału gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa.

„Nie wierzmy w takie rzeczy”

Logicznie rozumując to w tym momencie otwieramy furtkę natomiast nie wchodzimy. A jak zatrzaśniemy furtkę to już nie będziemy mogli wejść. Uważam, że należy dzisiaj taką zgodę dać – ocenił Jerzy Lysy.

Trzeba dać nie tylko zgodę, ale trzeba dać również pieniądze na funkcjonowanie spółki. Nie da się ukryć, że trzeba utworzyć stanowiska prezesa, wiceprezesa, radę nadzorczą, to wszystko będzie kosztowało. Proszę nie opowiadać nam tutaj, że nie będziemy musieli nic płacić, bo będziemy musieli płacić. Nikt nam nic nie daje, nie wierzmy w takie rzeczy – stwierdził przewodniczący rady Bogdan Kosturkiewicz.

Przewodniczący dopytywał też czy było robione rozeznanie, czy osoby do których skierowany jest ten program będą zainteresowane takimi mieszkaniami, czy była robiona analiza ekonomiczna i marketingowa oraz biznesplan. – Nie były robione, to jest bardzo świeża inicjatywa. Nawet nie było na to czasu – odpowiedział naczelnik Tomasz Kuc.

Wyniki głosowań

Ostatecznie większość radnych nie poparła projektu tej uchwały.

Wynik głosowania projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska sp. z o.o.:

za (6): Marta Babicz, Eugeniusz Konieczny, Jerzy Lysy, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

przeciw (11): Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Bogdan Kosturkiewicz, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymali się (4): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk.

Na kwietniową sesję przygotowano również projekt uchwały ws. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Naczelnik Tomasz Kuc zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę wynik poprzedniego głosowania podjęcie tej uchwały jest bezprzedmiotowe, ale przewodniczący rady i tak zarządził głosowanie (tłumacząc, że ten punkt był już w porządku obrad).

Wynik głosowania projektu uchwały ws. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej:

za (3): Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Janusz Możdżeń;

przeciw (9): Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Bogdan Kosturkiewicz, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymali się (9): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Jerzy Lysy, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia