Małopolska. Po 50 tys. zł dla gmin z największym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców

-

Małopolskie gminy z najwyższym odsetkiem mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 otrzymają pomoc finansową – poinformował dziś Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Województwo Małopolskie „chcąc docenić starania małopolskich gmin, których mieszkańcy wykażą się największą wyszczepialnością”, planuje wyróżnić 10 gmin w Małopolsce, które do 15 września 2021 roku osiągną najwyższy odsetek mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 w regionie. W tym celu Województwo Małopolskie przekaże każdej zwycięskiej gminie środki finansowe w kwocie do 50 000 zł, które będą przeznaczone na sfinansowane zadań własnych gmin w zakresie ochrony zdrowia. Osobami uznanymi za zaszczepione będą mieszkańcy, którzy otrzymali pełny cykl szczepień szczepionką przeciw COVID-19 zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Akcja ma na celu zmotywowanie samorządów do zachęcenia Małopolan, aby jak najliczniej zaszczepili się przeciwko COVID-19 jeszcze przed nadejściem kolejnej fali zakażeń SARS-CoV-2.

– Mimo, że obecnie notujemy mniej zakażeń koronawirusem to walka z pandemią nadal trwa. To od nas samych w dużej mierze zależy jaki przebieg będą miały kolejne fale zakażeń koronawirusem. Pamiętajmy, że szczepionki to nasza najskuteczniejsza ochrona przed chorobami zakaźnymi. Szczepiąc się przeciw COVID-19 wybieramy zdrowie – podkreśla marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

– Mamy nadzieję, że bliska lokalizacja punktów szczepień oraz duża dostępność terminów przyczynią się do pobudzenia zbiorowej mobilizacji wśród Małopolan, która w przypadku szczepień ma olbrzymie znaczenie. Pamiętajmy, że im więcej osób zaszczepionych tym jesteśmy bezpieczniejsi – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2021

X