Szkole muzycznej II stopnia w Bochni grozi likwidacja. Emocjonalny apel na sesji rady miasta

-

Krzysztof Krawczyk, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni, nie ustaje w walce o utrzymanie w Bochni szkoły muzycznej II stopnia. W czwartek podczas sesji Rady Miasta Bochnia ponowił swój apel o przekazanie na ten cel budynku przy ul. Regis 2.

Swoje wystąpienie Krzysztof Krawczyk rozpoczął od przypomnienia tego co mówił już w lutym podczas posiedzenia komisji oświaty, wychowania, sportu i turystyki (pisaliśmy o tym TUTAJ). Przede wszystkim streścił historię szkoły oraz podał dane dotyczące liczby uczniów: w całym zespole szkół (I i II stopień) kształci się 296 uczniów, a 60 z nich w szkole II stopnia. 135 uczniów to mieszkańcy Bochni.

Szkoła potrzebuje drugiego budynku

Krzysztof Krawczyk zwrócił uwagę, że Bochnia należy do elitarnego grona ośrodków, w których działa szkoła muzyczna II stopnia.

Szkół muzycznych II stopnia prowadzonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w całym kraju jest 72. W województwie małopolskim jest ich 7, w tym 2 w Krakowie. Zatem posiadacie państwo wiedzę z jaką wyjątkową instytucją kulturalną mamy do czynienia – mówił dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni. – Szkoła potrzebuje drugiego budynku ze względu na dalece niewystarczającą liczbę sal lekcyjnych w budynku przy pl. Okulickiego 1

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Kosturkiewicz – przewodniczący Rady Miasta Bochnia, Krzysztof Sroka – wiceprzewodniczący Rady Miasta Bochnia, Krzysztof Krawczyk – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

Krzysztof Krawczyk wyjaśnił, że jego wystąpienie jest ponowieniem prośby o przekazanie budynku przy ul. Regis 2.

Adaptacja byłego pogotowia mało realna

Na początku marca doszło do spotkania starosty bocheńskiego Adama Korty z Jarosławem Wartakiem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udostępnienia budynku po byłym pogotowiu ratunkowym przy ul. Konstytucji 3 maja w Bochni na potrzeby szkoły muzycznej. W spotkaniu uczestniczył również Krzysztof Krawczyk.

Po obejrzeniu budynku po byłym pogotowiu dyrektor departamentu dostrzegł, że zaadaptowanie tego obiektu na potrzeby szkoły muzycznej wymagałoby wielomilionowych nakładów finansowych i nie rozpoczęłoby się wcześniej niż w 2021 r. Mówimy tu dopiero o projekcie – poinformował Krzysztof Krawczyk.

Nie wiem jaką decyzję w tej sprawie podejmie minister, bo nie moją rolą jest mówić „tak” lub „nie”. Uważam, że jest więcej „przeciw” niż „za”. Mówię tu o budynku byłego pogotowia. Szkoła na prowadzenie swojej działalności potrzebuje budynku w najbliższym czasie. Właściwie na teraz. Perspektywa oczekiwania na nowy lokal co najmniej 5 lat jest dalece wykraczająca poza nasze oczekiwania. Właściwie pod znakiem zapytania stawia funkcjonowanie tej szkoły – zaznaczył Krzysztof Krawczyk.

Historia zatoczy koło?

Dyrektor ponownie przypomniał, że w 2012 r. burmistrz Bochni Stefan Kolawiński skierował do ówczesnego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego pismo, w którym padła deklaracja z pomocą przekazania obiektu na potrzeby szkoły. Miała to być „nieruchomość przystosowana do pełnienia funkcji dydaktycznych”. – Panie burmistrzu proszę nie przedstawiać sytuacji w ten sposób, że była to propozycja tylko na 2012 r., bo nie wiem czy pan zakładał, że szkoła będzie istniała 1 rok – zaznaczył Krzysztof Krawczyk.

Przypomnę, że szkoła muzyczna, którą założył w naszym mieście prof. Jerzy Żurawlew w 1945 r. właśnie decyzją ministra kultury została zlikwidowana w 1951 r. z powodu złych warunków lokalowych. Stało się to po 6 latach działalności szkoły. (…) Na ponowne otworzenie szkoły miasto musiało czekać 19 lat. Nie dopuście państwo do tego, żeby historia zatoczyła koło i bocheńska szkoła muzyczna II stopnia została wymazana z mapy kulturalnej Polski – powiedział Krzysztof Krawczyk, a uprzedzając ewentualne wątpiące głosy dodał: – Czy to możliwe? Właśnie w tej chwili odbywa się proces likwidacji szkoły muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. To jest do sprawdzenia.

Szkoła muzyczna w Bochni to nie jest sprawa wyłącznie ministra, jak niektórzy twierdzą. My nie uczymy dzieci ministra. Do tej szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w Bochni i jej okolicach. To jest nasza sprawa, tego społeczeństwa, które współtworzymy – zwrócił uwagę dyrektor Krzysztof Krawczyk.

Po jego przemówieniu krótki koncert dał 11-letni Bartosz Widełka, akordeonista, wychowanek bocheńskiej szkoły muzycznej.

Burmistrz sceptyczny

Pan dyrektor Krawczyk zdecydowanie mija się z prawdą mówiąc o tym, że w sposób nieograniczony dawałem możliwość czekania na decyzję ministra dotyczącą utworzenia szkoły muzycznej II stopnia. Podkreślam raz jeszcze: decyzja o adaptacji tego budynku na potrzeby straży miejskiej padła w sytuacji kiedy nie było żadnej perspektywy do tego, żeby ta szkoła muzyczna w Bochni została utworzona. Gdyby była sugestia, jakiś zakreślony termin, że taka szkoła powstanie, to wtedy decyzja dotycząca lokalizacji straży miejskiej w byłym budynku studium medycznego z całą pewnością nie zapadłaby – zapewnił Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Gospodarz miasta odniósł się również do występu młodego akordeonisty. – Piękny występ, wspaniały młody człowiek, niezwykle uzdolniony i generalnie został użyty do tego, żeby wywołać określony efekt… – stwierdził Stefan Kolawiński, wzbudzając tym poruszenie na sali.

Zastępca burmistrza Robert Cerazy zwrócił uwagę, że oprócz straży miejskiej w budynku przy ul. Regis 2 swoją siedzibę ma kilka stowarzyszeń i związków, a także są tam mieszkania komunalne.

Co z budynkiem przy basenie?

Miesiąc temu radni komisji oświaty, wychowania, sportu i turystyki przegłosowali wniosek, aby do końca marca burmistrz przygotował ekspertyzę budynku przy ul. Poniatowskiego (w pobliżu basenu). Pojawił się bowiem pomysł, aby przenieść tam straż miejską, a następnie budynek przy ul. Regis 2 przekazać szkole muzycznej.

Burmistrz poinformował, że wykonano ekspertyzę budynku. – Ekspertyza wskazuje, że remont jest możliwy do wykonania, ale będzie bardzo kosztowny. Ekspert wskazuje na to, że lepiej byłoby go rozebrać, łącznie z fundamentami – powiedział burmistrz Stefan Kolawiński.

Ponadto okazało się, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten dedykowany jest na cele parkingowe. – Najpierw trzeba byłoby zmienić punktowo plan zagospodarowania, co będzie trwało mniej więcej około jednego roku – dodał Stefan Kolawiński, zaznaczając, że w tym czasie można równolegle wykonywać projekt nowego obiektu.

Temat wróci za miesiąc

W wypowiedziach radnych przeważały głosy poparcia dla przekazania szkole muzycznej budynku przy ul. Regis 2. – Uważam, że jesteśmy winni – nie tylko za sprawą deklaracji pana Kolawińskiego, ale również jako obywatele tego miasta – błyskawicznego zadziałania – powiedział radny Jerzy Lysy.

Radni uzgodnili, że temat wróci podczas kolejnego posiedzenia rady. Przewodniczący zobowiązał się do wpisania tego punktu do porządku obrad.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X