R e k l a m a

Rusza nabór wniosków o dotacje na remonty dróg. Dodatkowe punkty za zaszczepionych mieszkańców

-

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił kolejny – już piąty – nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy gminne i powiatowe mogą składać wnioski na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg lokalnych.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny samorządów, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Maksymalne dofinansowanie jednego zadania może wynieść 30 mln zł.

W przypadku województwa małopolskiego wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie na 2022 rok zadań powiatowych i gminnych wynosi 177 mln zł, z czego kwotę 104,4 mln zł przeznacza się na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych zgłoszonych w ramach ogłoszonego naboru (pozostała kwota 72,7 mln zł jest przeznaczona na dofinansowanie w związku z naborami przeprowadzonymi w 2020 roku).

Zachęcam samorządowców do aplikowania. To pula, która pozwala podjąć kolejne wyzwania inwestycyjne – tak istotne w dobie mierzenia się z gospodarczymi skutkami pandemii. Wnioski można składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia naboru, tj. do 25 sierpnia 2021 r. – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dodatkowe kryteria

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych kryteriów przy ocenie składanych wniosków. Premiowane będą samorządy, które skutecznie zorganizują akcje promujące szczepienia w ramach festynów, pikników, wydarzeń kulturalnych.

Aby wzmocnić motywację samorządowców do aktywnego włączania się w promocję szczepień, zdecydowałem o wprowadzeniu dodatkowego kryterium w nowym naborze do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tym kryterium będzie angażowanie się przez gminy i powiaty w organizację weekendowych akcji szczepień. Poziom wyszczepialności to jeden z aspektów, które – wobec ciągle aktualnych zagrożeń związanych z epidemią – składają się na poprawę jakości życia mieszkańców. Odbudowa potencjału gospodarczego musi być skorelowana z odbudową potencjału społecznego. Wierzę, że małopolscy samorządowcy dostrzegą ten – swego rodzaju – system naczyń połączonych. Na jakość życia mieszkańców w jednakowym stopniu obecnie składają się dobre drogi lokalne, jak i skuteczna ochrona przed koronawirusem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak poinformował wojewoda, przyjęto, że:

miasta powyżej 5 tysięcy mieszkańców i gminy miejsko-wiejskie oraz powiaty ziemskie w przypadku

a) zaszczepienia podczas takich akcji minimum 200 osób otrzymają 1 punkt,

b) zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 3 punkty,

c) zaszczepienia minimum 400 osób otrzymają 5 punktów.

Natomiast gminy wiejskie i miasta poniżej 5 tysięcy mieszkańców w przypadku

d) zaszczepienia minimum 100 osób otrzymają 1 punkt,

e) zaszczepienia minimum 200 osób otrzymają 3 punkty,

f) zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 5 punktów.

Ocena będzie prowadzona dla działań samorządów, które odbyły się po 12 czerwca 2021 r. i trwają do 31 sierpnia 2021 r. Dany samorząd może organizować więcej niż jeden punkt szczepień tymczasowych w okresie od 12 czerwca do 31 sierpień, zaś liczba szczepień (I dawka) sumuje się.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wojewoda małopolski Łukasz Kmita wprowadził również kryterium, na podstawie którego będzie można dostać dodatkowe punkty w przypadku naprawy zniszczeń popowowodziowych. Zadanie polegające na remoncie albo odbudowie drogi powiatowej lub gminnej, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2018-2020 może otrzymać 3 punkty przy ocenie wniosku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia