R e k l a m a

Bochnia. Apel o uruchomienie dla turystów szybu Sutoris. „To da centrum drugie życie”

-

Bocheński Związek Pracodawców apeluje do władz kopalni i miasta, aby podjęto działania mające na celu uruchomienie dla ruchu turystycznego szybu Sutoris w centrum Bochni. Prezes kopalni Maciej Kuszlik zapowiada, że tak się stanie, choć ze względów logistycznych głównym szybem zjazdowym pozostanie Campi.

– Rozwój Bochni nieprzerwanie od lat jest związany z działającą tutaj Kopalnią Soli, która 23 czerwca 2013 roku, została wpisana na światową listę UNESCO. Ta historyczna chwila oznaczała niebywałą szansę na rozwój miasta związany z napływem międzynarodowej „rzeki” turystów, niestety te optymistyczne prognozy się nie sprawdziły. Jedną z głównych przyczyn tego stanu, jest zamknięty dla turystów Szyb „SUTORIS” znajdujący się w centrum miasta, w bezpośredniej bliskości Rynku – zwraca uwagę w apelu przesłanym do naszej redakcji Bocheński Związek Pracodawców (treść w całości pod artykułem).

Maciej Kuszlik, prezes Kopalni Soli Bochnia, przypomina: – W najbliższych planach rozwojowych kopalni, szyb Sutoris ma być głównym wyrobiskiem, którym turyści będą udawać się do kopalni na nową trasę turystyczną z tym, że mówimy o schodzeniu ok. 70 m wyremontowanym przedziałem schodowym na poziom Danielowiec.

– Szyb Sutoris jest czynny i wykorzystywany dla celów ruchowych kopalni, jak i również, jako szyb awaryjny dla prowadzenia ruchu turystycznego, w przypadku czasowego unieruchomienia szybu Campi. Jednak znacznie większa przepustowość szybu Campi oraz możliwość dogodnego zaparkowania samochodów i autobusów w rejonie szybu Campi decyduje o tym, że masowy ruch turystyczny (w sierpniu sięgający w niektóre dni ponad 900 osób dziennie) będzie realizowany tym szybem nie pozostawia jednak wątpliwości Maciej Kuszlik.

Prezes kopalni wyjaśnia: – Ewentualny wyjazd grup turystycznych szybem Sutoris to nie jest kwestia wyłącznie ekonomiczna, a bardziej logistyczna. O ile zjazd do kopalni grup można by zorganizować wykorzystując stanowisko przystankowe dla autokarów na placu Pułaskiego, o tyle zjazd turystów indywidualnych, przy braku odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w śródmieściu (a takich ponad 120 jest przy Campi) z pewnością nie spotka się z aprobatą turystów.

O uruchomieniu szybu Sutoris prezes Maciej Kuszlik wspomniał też w rozmowie opublikowanej w lutym na łamach „Kroniki Bocheńskiej” – pisaliśmy o tym tutaj: Turystyka. Jaka przyszłość czeka szyb Sutoris?


APEL DO WŁADZ MIASTA
I WŁADZ KOPALNI SOLI BOCHNIA

Bocheński Związek Pracodawców ponownie postuluje o podjęcie działań mających na celu otwarcie dla turystów nieczynnego szybu „ SUTORIS,” tym bardziej, że na ukończeniu są prace związane z rewitalizacją Rynku miasta.

Rozwój Bochni nieprzerwanie od lat jest związany z działającą tutaj Kopalnią Soli, która 23 czerwca 2013 roku, została wpisana na światową listę UNESCO. Ta historyczna chwila oznaczała niebywałą szansę na rozwój miasta związany z napływem międzynarodowej „rzeki” turystów, niestety te optymistyczne prognozy się nie sprawdziły. Jedną z głównych przyczyn tego stanu, jest zamknięty dla turystów Szyb „SUTORIS” znajdujący się w centrum miasta, w bezpośredniej bliskości Rynku.

Turyści odwiedzający kopalnie powinni zjeżdżać szybem „CAMPI”, a wyjeżdżać wspomnianym szybem „SURORIS”. Zmiana ta w sposób zasadniczy zwiększyłaby ruch turystyczny w mieście, dając miastu drugie „życie”.

Zarząd Bocheńskiego Związku Pracodawców
Bochnia 08.09.2021 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc