Most w Brzeźnicy ma już tabliczkę. Nosi imię byłego sołtysa wsi

-

We wtorek 28 września odbyła się uroczystość nadania imienia Wacława Woźnickiego mostowi w Brzeźnicy. W ten sposób uhonorowano wieloletniego sołtysa wsi i radnego powiatowego.

Formalnie uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy Bochnia w kwietniu tego roku (zobacz TUTAJ), ale dopiero wczoraj zorganizowano oficjalną uroczystość z tym związaną i odsłonięto stosowną tablicę.

Wacław Woźnicki zmarł 1 listopada zeszłego roku (miał 68 lat). Miesiąc później nowa sołtyska wsi Teresa Chwastek wraz z radną gminy z tego terenu Barbarą Kweczko skierowały do wójta Marka Bzdeka wniosek o upamiętnienie zmarłego poprzez ochrzczenie jego nazwiskiem mostu, który znajduje się przy drodze powiatowej w okolicy szkoły. Wnioskodawczynie wskazywały, że Wacław Woźnicki „przez wiele lat pełniąc funkcję radnego powiatowego oraz sołtysa był bardzo zaangażowany w rozwój swojej miejscowości, o której z wielką dumą zawsze się wyrażał”. Oprócz wielu innych działań, które udało mu się zrealizować nasuwa się most, którego był inicjatorem i zabiegając o budowę doprowadził do jego realizacjipodkreślono we wniosku.

Chodzi o obiekt, który powstał w ciągu drogi powiatowej w 2009 roku i zastąpił starą drewnianą konstrukcję. Inwestycja była realizowana gdy starostą był Jacek Pająk, a szefem Powiatowego Zarządu Dróg – Adam Korta (który jest starostą obecnie). Wacław Woźnicki był wówczas radnym powiatowym.

We wczorajszej uroczystości uczestniczyły władze gminy i powiatu. Tabliczkę wspólnie odsłonili wójt Marek Bzdek i starosta Adam Korta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

kwiecień, 2023