R e k l a m a

Bochnia. Miasto i Kopalnia podpisały list intencyjny ws. rozszerzenia współpracy w zakresie promocji i turystyki

-

1 października 2021 r. Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński i Prezes Kopalni Soli Bochnia Maciej Kuszlik podpisali list intencyjny w sprawie rozszerzenia wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem i Kopalnią w zakresie turystyki i promocji. „Podpisany dokument daje możliwość zdynamizowania współpracy pomiędzy stronami listu intencyjnego” – informuje bocheński magistrat.

Kopalnia Soli stanowi dziedzictwo historyczne naszego miasta, pomnik historii i zabytek klasy UNESCO, a wszelkie obecnie zachodzące zmiany w przestrzeni miejskiej i cały proces rewitalizacji opiera się na swoistym kodzie genetycznym miasta, jakim jest górnictwo solne. 

Podpisany list intencyjny ma być dodatkowym impulsem dla obustronnej współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów dotyczących promocji i turystyki również z miastami partnerskimi Miasta Bochnia oraz podmiotami współpracującymi z Kopalnią Soli Bochnia. 

Współpraca Miasta i Kopalni ma też polegać na realizacji wspólnych działań w ramach PR, kolportażu materiałów promocyjno-informacyjnych i wydawnictw dostępnych na różnych nośnikach. Cel to rozwijanie oferty turystycznej Gminy Miasta Bochnia i Kopalni Soli Bochnia.

– Podczas spotkania Burmistrz Stefan Kolawiński podziękował prezesowi Maciejowi Kuszlikowi za merytoryczne wsparcie i pomoc przy realizacji rewitalizacji centrum miasta – przekazano w komunikacie rozesłanym do mediów.

O podjęcie wspólnych działań przez Miasto i Kopalnię apelował niedawno Bocheński Związek Pracodawców. Zobacz: Apel o uruchomienie dla turystów szybu Sutoris. „To da centrum drugie życie”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc