R e k l a m a

Bochnia. Szkoły informują o strajku. Co z uczniami?

-

Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpocznie się protest nauczycieli. Niektóre bocheńskie placówki już oficjalnie informują rodziców o takiej ewentualności na swoich stronach internetowych.

– Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego. Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 rokupoinformował w piątek Związek Nauczycielstwa Polskiego po „rozmowach ostatniej szansy”.

W których szkołach strajk?

Przypomnijmy: w Bochni gotowość przyłączenia się do protestu zadeklarowały w referendum załogi wszystkich szkół podstawowych, przedszkola nr 1 oraz I LO, II LO oraz ZS Nr 3. Przyłączą się także pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Strajku nie będzie w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2.

Lista szkół w pozostałych gminach: TUTAJ.

Ilu konkretnie nauczycieli będzie protestować, będzie wiadomo w poniedziałek.

Co z uczniami?

Dyrektorzy niektórych bocheńskich szkół zamieścili już stosowne komunikaty na stronach internetowych placówek.

Szkoła Podstawowa Nr 1:

„W związku z planowanym strajkiem nauczycieli, który ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 r. bardzo proszę, jeśli to możliwe, o zapewnienie opieki dzieciom w tym i w kolejnych dniach w razie kontynuowania protestu przez pracowników szkoły.

Jeżeli przedstawiciele organizacji związkowych oraz strona rządowa dojdą do porozumienia, strajk zostanie odwołany, zajęcia w szkole będą odbywały się zgodnie z planem.

Prosimy o śledzenie informacji na ten temat w mediach oraz na stronie internetowej naszej szkoły.”

Szkoła Podstawowa Nr 4

„Jeśli zostanie ogłoszony strajk w związku z wynikami przeprowadzonego referendum, zajęcia w szkole 8 kwietnia 2019 roku będą zawieszone do odwołania.

Wynika to z niemożliwości zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom opieki, a tylko wtedy, gdy to nie będzie możliwe, o przysłanie dziecka do szkoły.

Szkoła zapewni opiekę uczniom, którzy przyjdą na zajęcia w poniedziałek, gdyż takie możliwości Szkoły wynikają z posiadanych przeze mnie w dniu dzisiejszym danych.

W związku z powyższym w poniedziałek będą realizowane zajęcia tylko opiekuńcze. Uczniowie powinni przyjść na zajęcia zgodnie z planem lekcji na dany dzień. Zajęcia świetlicowe będą prowadzone do godz. 16.30.

Dyrektor szkoły Barbara Krakowska”

Szkoła Podstawowa Nr 7

„W związku z przewidywanym strajkiem w dniach: 08.04.2019r. i 09.04.2019r., w których odbywają się rekolekcje, będą wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych dla uczniów klas V–VIII i oddziałów gimnazjalnych. W tych dniach dla uczniów, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Uczniowie, którzy nie przyjdą do szkoły, idą prosto do kościoła samodzielnie lub pod opieką rodzica.”

II Liceum Ogólnokształcące

„Drodzy Rodzice!

Pracownicy II LO zdeklarowali udział w strajku od 8 kwietnia do odwołania, jeśli toczące się rozmowy pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi nie przyniosą porozumienia. Mam świadomość, że ten protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, a Naszych Uczniów. Prosimy jednak o wyrozumiałość.

Jeżeli nauczyciele przystąpią do strajku, lekcje nie będą mogły się odbyć. Szkoła zapewni natomiast opiekę tym uczniom, którzy do szkoły przyjdą. Sytuacja może zmieniać się dynamicznie, więc bardzo proszę o śledzenie informacji publikowanych na stronie internetowej szkoły: www.2lobochnia.pl oraz na szkolnym facebooku.

Z poważaniem
DYREKTOR SZKOŁY
Edyta Mierzwińska”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia