Nowy Wiśnicz z tytułem pomnika historii. Okolicznościową tablicę wręczył prezydent Andrzej Duda

-

W miniony czwartek prezydent RP Andrzej Duda wręczył burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzacie Więckowskiej okolicznościową tablicę w związku z przyznanym Nowemu Wiśniczowi tytułem pomnika historii.

„Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy. Pamiątka czasów świetności siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Miasto, zamek i klasztor tworzą kompozycyjną całość z zachowaniem historycznego układu przestrzennego” – tak brzmi pełna nazwa projektu, który otrzymał wyróżnienie.

Lista Pomników Historii to wyjątkowy status, który podnosi zabytki na piedestał i zapewnia im szczególną ochronę – powiedział prezydent Andrzej Duda.

W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wzięła udział również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, a także m.in. delegacja z Nowego Wiśnicza: przewodniczący rady miejskiej Marcin Korta, zastępca burmistrza Regina Wielgus, dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej Piotr Pyziak, dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu ppłk Paweł Jastrzębski oraz prof. Zbigniew Myczkowski i dr Andrzej Siwek, którzy udzielili wsparcia w procesie ubiegania się o ten tytuł.

Ponadto w tym dniu Wiśnicki Kwartet Smyczkowy koncertował w Pałacu Prezydenckim podczas spotkania z pierwszą damą.

Wyróżnienie przyznano Nowemu Wiśniczowi już w zeszłym roku. Pisaliśmy o tym TUTAJ.


Pomnik historii to jedna z form ochrony zabytków w Polsce, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski (źródło: wikipedia).

Na liście pomników historii jest obecnie ponad 100 obiektów. Wśród nich kopalnia soli w Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X