R e k l a m a

Bochnia. Od 2022 roku podatek od nieruchomości w górę o 10-30 proc.

-

Większość radnych zaakceptowała propozycję przedłożoną przez urzędników i od 1 stycznia 2022 r. podatek od nieruchomości w Bochni wzrośnie o 10-30 proc. Budżet miasta zyska dzięki temu ok. 2,2 mln zł, co ma umożliwić pokrycie strat związanych z niższym udziałem w PIT-cie.

Jak już informowaliśmy urzędnicy zaproponowali podniesienie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok od 10 proc. do nawet 30 proc. W przeważającej większości kategorii jest to podwyżka o 10 proc., a w pojedynczych przypadkach 16 proc., 22 proc. i 30 proc. Warto jednak zaznaczyć, że procentowo wyższe podwyżki dotyczą kategorii, gdzie jednostkowa stawka jest najniższa i wynosi obecnie odpowiednio 0,56 zł, 0,72 zł i 0,23 zł.

O szczegółach pisaliśmy TUTAJ. Poniżej przypominamy tylko tabelkę z obecnymi i nowymi stawkami.

kategoriapodatek w 2021 r. (zł/m2)podatek w 2022 r. (zł/m2)wzrost
1) grunty dz. gospodarcza0,720,88+22%
2) grunty pod jeziorami3,774,15+10%
3) grunty pozostałe0,230,30+30%
4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji1,061,17+10%
5) budynki mieszkalne lub ich części0,560,65+16%
6) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej20,0522,05+10%
7) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym8,259,08+10%
8) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń3,053,36+10%
9) garaże5,245,76+10%
10) budynki na wł. potrzeby4,014,41+10%
11) budynki pozostałe lub ich części wykorzystane na inne cele nie wymienionych w pkt. 9 i 106,487,13+10%
12) budowle (% od wartości)2%2%bz.

Wniosek o wycofanie uchwały

Na początku czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia radny Damian Słonina złożył wniosek w imieniu radnych klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa (oprócz niego są w nim Jerzy Lysy i Janusz Możdżeń) o wycofanie z porządku obrad uchwały dotyczącej nowych stawek podatku od nieruchomości.

Wnioskodawcy chcieli, aby temat przekazano ponownie do komisji problemowych, a głosowanie projektu uchwały przenieść na listopad.

Wnioskujemy, aby burmistrz jako autor projektu uchwały ponownie przeanalizował możliwości mieszkańców Bochni pod kątem oddawania coraz to wyższej daniny. Szczególnie niepokoi nas zamiar zbyt dużego podnoszenia podatków od gruntów i budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą. Jest to szczególnie ważne po kilkumiesięcznym lockdownie spowodowanym pandemią – mówił radny Damian Słonina.

Najwyższa w ostatnich 20 latach inflacja, wzrost kosztów energii w tym prądu, gazu oraz paliw rujnują budżety mieszkańców. Rosnące ceny żywności, odbioru odpadów, oraz nowe podatki mimo rewaloryzacji emerytur i wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powodują wzrost kosztów życia. Samorządy nie mogą rekompensować podatkami skutków złej polityki monetarnej państwa – czytał wniosek radnych Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej Damian Słonina.

Oczekujemy, że brakujące środki na inwestycje i bieżące wydatki burmistrz i jego urzędnicy zapewnią poprzez lepsze przygotowanie i inną konstrukcję umów na duże inwestycje, zmiany strukturalne spółek komunalnych oraz ograniczanie niepotrzebnych wydatków (np. przerost zatrudnienia), a nie przez drenowanie kieszeni mieszkańców Bochni – zakończył radny Damian Słonina.

Wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad nie zyskał akceptacji większości rady (4 głosy za, 13 przeciw i 3 wstrzymujące się).

Urzędnicy zostali przy pierwotnej propozycji

Przed głosowaniem uchwały odbyła się krótka dyskusja. Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów radny Jan Balicki poinformował, że komisja ta nie wypracowała opinii dla projektu uchwały, ale zwróciła się do burmistrza o powtórne przeanalizowanie projektu uznając, że skala wzrostu podatków ich zdaniem jest zbyt wysoka.

Poddaliśmy szczegółowej analizie te zapisy, które zostały zaproponowane, a które zostały zakwestionowane, te propozycje, które zostały ocenione jako zbyt wygórowane jeśli chodzi o wysokość podatku. Natomiast chciałbym wrócić do tego wątku, który był poruszany wielokrotnie. Otóż stan finansów gminy jest na takim poziomie, że nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na obniżenie tych stawek i stąd jest ponowienie tej propozycji – powiedział Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Przepisy umożliwiają w znacznie szerszym zakresie podnieść stawki podatkowe. Proszę zwrócić uwagę na materiały, które państwu zostały przedstawione (publikowaliśmy je na łamach Bochnianin.pl, link TUTAJ – przyp. red.). Tam jest szeroka analiza dotycząca wysokości stawek podatków w sąsiednich samorządach. W większości wypadków nie sięgamy nawet połowy tych możliwości, które wykorzystują inne samorządy lub daje prawodawca. Dlatego bardzo państwa proszę ze względu na to, że konstruujemy budżet, żeby przegłosować tę wersję projektu uchwały w zakresie podatków, która została państwu przedstawiona – zaapelował Stefan Kolawiński.

Radny Jan Balicki zwrócił uwagę, że największe wzrosty stawek podatku od nieruchomości dotyczą głównie firm.

Obydwie najwyższe pozycje uderzają w podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Stąd wydaje mi się, że warto byłoby się nad tym zastanowić, czy to nie przełoży się później na kwestie powiedzmy miejsc pracy, zatrudnienia itd. – powiedział radny Jan Balicki zaznaczając, że wypowiada się w imieniu własnym, a nie komisji finansów.

„Nie twórzmy kasty ludzi uprzywilejowanych”

Chciałbym, aby jeśli już te podatki uchwalimy, żeby płacili je wszyscy, a nie był podział na lepszych i gorszych, na tych, którzy nie płacą, są zwolnieni i na tych, którzy muszą te podatki płacić, bo tamci mają umorzone podatki. Tak samo jak niepokoi mnie to, że niektóre osoby były zwolnione z płacenia czynszu na kilkadziesiąt nieraz tysięcy złotych. Mamy informację na ten temat, np. jedna firma była zwolniona na 40 kilka tys. zł – stwierdził Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

Jeżeli szukamy pieniędzy dla Bochni to owszem, szukajmy je. Margaret Thatcher mówiła „rząd nie ma własnych pieniędzy, ma pieniądze podatników”, ale wymagajmy od wszystkich, aby płacili. Dura lex, sed lex, a nie twórzmy kasty ludzi uprzywilejowanych, bo to mi się nie podoba. Jeżeli mam wątpliwości przy głosowaniu tej uchwały to są głównie te wątpliwości, a nie nawet to, że mamy płacić więcej – zaapelował Bogdan Kosturkiewicz.

Serdecznie dziękuję wszystkim państwu radnym za podzielenie mojego punktu widzenia. Dziękuję uprzejmie – powiedział tuż po głosowaniu burmistrz Stefan Kolawiński.

Wynik głosowania

Wynik głosowania uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

za (14): Marta Babicz, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (5): Jan Balicki, Stanisław Dębosz, Bogdan Kosturkiewicz, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

brak głosu (1): Jerzy Lysy;

nieobecny (1): Krzysztof Sroka.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia