R e k l a m a

Bocheńszczyzna: Nielegalnie zatrudniony Gruzin na budowie

-

Funkcjonariusze tarnowskiej placówki straży granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP w jednej z firm powiatu bocheńskiego.

Podczas prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano cudzoziemców wykonujących prace budowlane na terenie jednej z budów prowadzonych przez kontrolowany podmiot. Jak się okazało właściciel firmy – obywatel Polski – powierzał nielegalne wykonywanie pracy jednemu z cudzoziemców, czym naruszył art. 120 ust. 1 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– Stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez obywatela Gruzji. 26-letni mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia na pracę. W związku z naruszeniem przepisów, cudzoziemca zatrzymano – poinformowała straż graniczna.

Gruzin został zobowiązany do powrotu do ojczyzny w terminie 30 dni. Ma też roczny zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

Natomiast wobec Polaka, który go nielegalnie zatrudniał, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia