Rewitalizacja centrum Bochni. Co już zrobiono, a co jest w planach? – WIZUALIZACJE

-

Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat rewitalizacji i bieżącego pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych – to zagadnienie było głównym punktem listopadowej sesji Rady Miasta Bochnia. Tym razem nie było długiej dyskusji, a działania rewitalizacyjne podsumował w prezentacji zastępca burmistrza Robert Cerazy, poświęcając sporo czasu przedstawieniu planów na przyszłość.

Swoją prezentację Robert Cerazy rozpoczął od zwrócenia uwagi, że rewitalizacja Bochni jest jednym z najważniejszych kierunków działalności miasta ostatnich lat. Poszczególne plany dotyczące rewitalizacji wpisano w Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Bochnia na lata 2017-2026.

Przygotowano m.in. projekty infrastrukturalne obejmujące: odnowę centrum miasta w tym Rynku i ulic przyległych, remonty kamienic przy Rynku (1, 3, 14, 15), pl. Okulickiego, pl. Pułaskiego, ul. Kościuszki, odbudowę nadszybia szybu Regis, rewitalizację Plant Salinarnych, odbudowę Zamku Żupnego, rewitalizację pl. Czaplińskiego, pl. Bochneris i ul. Bernardyńskiej, budowę tężni solankowej z kompleksem rekreacyjno-sportowym, przebudowę oraz adaptację do nowych funkcji budynków posalinarnych kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych. Opracowano także koncepcję rewitalizacji wirydarza muzeum i wiele projektów społecznych komplementarnych z działaniami infrastrukturalnymi. To owoc pracy szeregu osób i środowisk twórczych, którym na sercu leży dobro i rozwój naszego miasta – wyliczał Robert Cerazy.

Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych (GPR)

W ramach GPR złożono 45 kart projektów dla zadań: 35 projektów podstawowych i 10 projektów uzupełniających. Wśród nich jest 20 projektów społecznych, 9 gospodarczych, 8 przestrzenno-funkcjonalnych i 8 technicznych. Projekty realizowane są nie tylko przez Gminę Miasta Bochnia i jej jednostki organizacyjne, ale też inne jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe i Gmina Bochnia) i ich jednostki organizacyjne, Kopalnię Soli Bochnia, Parafię św. Mikołaja Biskupa, inne podmioty gospodarcze prowadzące działalność na obszarze rewitalizacji, właścicieli nieruchomości na obszarze rewitalizacji oraz inne podmioty.

Jaki jest stopień ich realizacji?

2 projekty są w trakcie realizacji. 16 projektów podstawowych oraz 4 projekty uzupełniające zostały pomyślnie zakończone przez Gminę Miasta Bochnia i jej jednostki organizacyjne. 3 projekty zostały pomyślnie zakończone przez prywatne podmioty gospodarcze, a 22 projekty pozostały do realizacji – powiedział Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Zrealizowano następujące główne projekty rewitalizacyjne infrastrukturalne, podstawowe, uzupełniające, inwestycje towarzyszące:

  • Rewitalizacja centrum miasta „Rynek OD-NOWA”;
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 – etap I;
  • Budowa tężni solankowej z kompleksem rekreacyjno-sportowym;
  • „Rewaloryzacja Plant Salinarnych” – przebudowa i adaptacja nowych funkcji budynków dawnej kuźni i lodowni;
  • Rewitalizacja kamienic w Rynku – „Cieszmy oczy”;
  • TURISTICUS – budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni.

Na realizację większości tych projektów pozyskaliśmy łącznie ponad 20,5 mln zł dotacji – zwrócił uwagę Robert Cerazy.

Co w następnej kolejności?

Obecnie najpilniejszym do realizacji projektem jest kompleksowa rewaloryzacja Plant Salinarnych oraz fundamentalnym z punktu widzenia ratowania zabytkowej tkanki naszego miasta, niezbędnej do podtrzymania tożsamości historycznej i kulturowej jest rewaloryzacja Zamku Żupnego, który może stać się prawdziwą perełką architektoniczną i wizytówką Bochni – mówił Robert Cerazy.

W ramach działań przygotowawczych do rewaloryzacji Zamku Żupnego przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne, badania stratygraficzne oraz przygotowano niezbędną dokumentację projektową do rewaloryzacji obiektu w tym pozwolenia budowlane i konserwatorskie – poinformował Robert Cerazy.

Zastępca burmistrz dodał, że przygotowania do realizacji wymaga także kompleksowa rewitalizacja budynku Matejki przy ul. Bernardyńskiej, który wraz z rewitalizacją pl. Bochneris i pl. Czaplińskiego ma stworzyć „interesującą przestrzeń w pejzażu Bochni”.

Jak będzie wyglądał odnowiony Zamek Żupny?

Poniżej pokazane podczas prezentacji wizualizacje Zamku Żupnego, który ma być rewitalizowany w pierwszej kolejności.

Pl. Czaplińskiego do odnowy

W prezentacji pojawiła się również koncepcja zagospodarowania pl. Czaplińskiego, który znajduje się naprzeciwko I Liceum Ogólnokształcącego.

Pierwsze trzy slajdy to rewitalizacja pl. Czaplińskiego. Tutaj też planujemy taką fontannę. W zasadzie ten teren jest zaprojektowany pod młodych ludzi. W trakcie przygotowania tego projektu przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów „Budowlanki” i I LO, a na bazie tej ankiety powstał ten projekt – wyjaśnił Robert Cerazy.

Ten slajd po prawej stronie (na dole) to widzicie państwo skwer, który nazywa się plac Bochneris, przy budynku Matejki – dodał Robert Cerazy.

Prezentacja dotyczyła również informacji na temat możliwości starania się o źródła zewnętrzne w następnych latach. To m.in. Rządowy Fundusz Polski Ład (w pierwszym rozdaniu Bochnia dostała już promesy dotacyjne na budowę mostu na ul. Parkowej – 1,9 mln zł i na przebudowę ul. Partyzantów – prawie 9 mln zł), Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych (złożono wniosek o prawie 2,9 mln zł na przebudowę ul. Kościuszki), Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Z treścią Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Bochnia na lata 2017-2026 można zapoznać się TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

listopad, 2022