R e k l a m a

Rewitalizacja Bochni. Zaproszenie na warsztat konsultacyjny i spacery badawcze

-

W związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026, burmistrz Bochni zaprasza mieszkańców do aktywnego udziału w prowadzonych działaniach. Na środę zaplanowano warsztat konsultacyjny, a na czwartek dwa spacery badawcze.

Przedmiotem spotkań z mieszkańcami będzie pozyskanie wniosków do aktualizacji pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Zakres obszaru rewitalizacji został szczegółowo wskazany w dokumencie pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026.

Zaplanowane działania z udziałem mieszkańców obejmują:

Warsztat konsultacyjny – 18 października 2023 roku, o godzinie 16.00
Miejsce spotkania: sala nr 100 – Urząd Miasta
Celem warsztatu będzie weryfikacja aktualności pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji, w zakresie problemów, potencjałów i potrzeb.

Spacer badawczy – 19 października 2023 roku, o godzinie 14.00
Miejsce spotkania: Rynek
Trasa spaceru badawczego: między Rynkiem, woonerf, ul. Kącik, ul. Fischera, tzw. „Ruskim Rynkiem”, Placem Pułaskiego, ul. Solną i Placem Okulickiego, plac św. Kingi do Plant Salinarnych.

Spacer badawczy – 19 października 2023 roku, o godzinie 16.00
Miejsce spotkania: Na Buczków 10
Trasa spaceru badawczego: teren osiedli socjalnych

Celem spacerów badawczych będzie ocena jakości przestrzeni publicznej „oczami jej użytkowników”, szczególnie w kontekście zmian wywołanych w przestrzeni przez wdrożenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Istotna będzie również identyfikacja nowych potrzeb, które pojawiły się w okresie od przyjęcia GPR do chwili obecnej.

Warsztat oraz spacery badawcze, na zlecenie Burmistrza Miasta Bochnia prowadzić będzie firma KREATUS Sp. z o.o. we współpracy z Zespołem ds. Rewitalizacji Miasta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc