Bochnia. Konfederacja pisze do wojewody ws. „tajnej” sesji Rady Miasta

-

Bocheński Klub Konfederacji wysłał do wojewody małopolskiego wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego w przedmiocie oceny legalności uchwały podjętej na sesji nadzwyczajnej 2 grudnia. Informację o planowanej sesji podano w BIP i na stronie internetowej miasta zaledwie 20 minut przed posiedzeniem, nie poinformowano o niej mediów, a jedyna podjęta na niej uchwała dotyczyła podwyżek diet radnych. Konfederaci chcą jej uchylenia.

O „tajnej” sesji informowaliśmy na łamach Bochnianin.pl w artykule „Bochnia. Radni cichaczem podnieśli sobie diety”. W korespondencji do wojewody małopolskiego Klub Konfederacji powołuje się właśnie na naszą publikację i opisane w niej okoliczności: o zwołaniu nadzwyczajnej sesji opinię publiczną poinformowano w BIP 20 minut przed jej rozpoczęciem, a o tym, że jest ona planowana, w ogóle nie poinformowano mediów.

Bocheńscy Konfederaci przywołują w piśmie do wojewody zapisy statutu Gminy Miasta Bochnia mówiące o tym, że działalność organów Miasta jest jawna, a jawność ta obejmuje m.in. możliwość wstępu na sesje Rady, że informacje o zwołaniu sesji powinny być zamieszczone na tablicy ogłoszeń w UM i na osiedlach, cytują też zapisy regulaminu rady m.in. o tym, że „Przewodniczący Rady zapewnia podanie do publicznej wiadomości informacji o jawności sesji i przedmiocie obrad”.

Klub Konfederacji wskazuje, że informowanie opinii publicznej o sesji 20 minut przed jej rozpoczęciem to de facto złamanie zasady jawności i zdaniem sygnatariuszy stanowi to podstawę uchylenia uchwały podjętej na takim posiedzeniu.

– Było to prawdopodobnie świadomie działanie nakierowane dokładnie na to, by wykluczyć udział mieszkańców w sesji, albowiem Przewodniczący Rady Miasta Bochnia Pan Bogdan Kosturkiewicz odpowiedzialny za upublicznienie informacji o sesji, uczynił to na 20 minut przed jej rozpoczęciem, natomiast sam o wniosku o zwołanie sesji wiedział zapewne kilka dni wcześniej – wskazuje Marta Mrzygłód, liderka Klubu Konfederacji Bochnia.

„Wnosimy o ustalenie: kiedy wpłynął wniosek o zwołanie sesji, jakie czynności podjął Przewodniczący Rady Miasta Bochnia celem upublicznienia informacji o jej zwołaniu oraz dlaczego informacja ta została upubliczniona dopiero na 20 minut przed sesją – przez co złamano postanowienia statutu Gminy Miasta Bochnia, ustawy o samorządzie gminnym oraz doprowadzono do podjęcia wadliwej uchwały” – napisali Konfederaci w piśmie do wojewody małopolskiego.

Zobacz też:
„Bochnia. Radni cichaczem podnieśli sobie diety”
„Wstydliwe” podwyżki i „tajna” sesja – FELIETON

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022