Budżet Powiatu Bocheńskiego na 2022 rok przyjęty jednogłośnie. Prawie 25 mln zł na inwestycje

-

Ponad 130 mln zł dochodów i ok. 142,5 mln zł wydatków – to główne założenia budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2022 rok przyjętego w środę jednogłośnie przez radnych. Na inwestycje przeznaczono prawie 25 mln zł. Najwięcej (prawie 6 mln zł) na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni.

Głosowanie poprzedziła trwająca prawie 2 godziny dyskusja, obejmująca m.in. prezentację projektu budżetu oraz autopoprawki, a także stanowiska klubów radnych. Nie zabrakło również gorącej wymiany zdań pomiędzy radnymi.

Główne założenia budżetu 2022

Jako pierwsza głos zabrała skarbnik powiatu Jadwiga Szeląg, która omówiła autopoprawkę do projektu budżetu. Już po autopoprawce główne założenia przyszłorocznego budżetu wyglądają następująco:

dochody w kwocie 130 226 013,22 zł, w tym:

  • dochody bieżące: 120 029 680,70 zł
  • dochody majątkowe: 10 196 332,52 zł

wydatki w kwocie 142 612 005,40 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 117 763 323,18 zł
  • wydatki majątkowe: 24 848 682,22 zł

deficyt: 12 385 992,18 zł.

Deficyt ma zostać pokryty z emisji obligacji w kwocie 6 mln zł i wolnych środków w kwocie ponad 6,3 mln zł (w tym niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ok. 4,5 mln zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 30 tys. zł, rozliczenie dotacji – ok. 113 tys. zł, nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – ok. 1,7 mln zł).

Jakie inwestycje?

Katalog zadań do realizacji w 2022 r. zawiera kilkadziesiąt pozycji. Największe środki zostaną przeznaczone na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym (ponad 5,8 mln zł) i na modernizację dróg powiatowych na odcinkach dróg Ujazd – Kamionna, Nieprześnia – Sobolów, Ostrów Szlachecki – Ostrów Królewski (ponad 5,2 mln zł).

Wystąpienie starosty

O całym projekcie budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2022 rok mówił w swoim wystąpieniu starosta bocheński Adam Korta.

Najważniejszymi kwestiami wpływającymi na kształt budżetu jest niestety wysoka inflacja. Powoduje ona, że inwestycje i wydatki bieżące przy takim samym poziomie realizacji są zdecydowanie droższe. Warto tu wspomnieć o galopujących cenach prądu i gazu zaznaczył na początku starosta Adam Korta i jako przykład podał sytuację związaną z ceną gazu dla szpitala, o czym pisaliśmy już TUTAJ.

Dla Zarządu Powiatu kluczowe jest utrzymanie tempa rozwoju Powiatu Bocheńskiego, dlatego kładzie duży nacisk na inwestycje zdrowotne, drogowe, poprawiające infrastrukturę oświatową, likwidację barier architektonicznych oraz działania z zakresu pomocy społecznej, ale przede wszystkim staramy się skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne. Najwyższą wagę przykładamy do sprawnej, merytorycznej i profesjonalnej obsługi mieszkańców i inwestorów w Starostwie Powiatowym oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Bowiem zadowolenie naszych klientów, mieszkańców Bocheńszczyzny było, jest i zawsze będzie dla nas celem nadrzędnym – mówił Adam Korta.

Sytuacja finansowa i gospodarcza kraju nie pozostaje bez wpływu na sytuację finansową powiatu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo finansów w 2022 r. nastąpi spadek dochodów z PIT i CIT. Mają na to szczególny wpływ zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. W 2021 roku dochody z podatku PIT wyniosą 26,9 mln zł, a z CIT 1,5 mln zł. Według danych ministerstwa finansów w 2022 roku dochody z PIT wyniosą 23,6 mln zł, a z CIT 900 tys. zł. W bieżącym roku powiat otrzymał z ministerstwa dodatkowe środki, które w 2022 roku zostaną zaksięgowane jako przychód, co wpływa niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia. Coraz bardziej niedoszacowane są również zadania zlecone przez rząd i coraz więcej musimy do nich dokładać z dochodów własnych. Rosnące stopy procentowe powodują również wzrost kosztów obsługi zadłużenia wyliczał starosta Adam Korta.

Kolejny rok z rzędu priorytetową inwestycją dla Zarządu Powiatu będzie budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni. Udało się pozyskać środki i rozpocząć tą inwestycję. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnego dofinansowania na jej dokończenie, jeśli nie w 2022 r. to na początku 2023 r. Jednak to nie jedyna inwestycja planowana w budżecie. Na drogi przeznaczymy blisko 10 mln zł. Planujemy przygotowanie szeregu dokumentacji, które umożliwią składanie wniosków o dofinansowanie i realizację w kolejnych latach inwestycji. Największą inwestycją będzie modernizacja dróg Ujazd – Kamionna, Nieprześnia – Sobolów oraz Ostrów Szlachecki – Ostrów Królewski za ponad 5 mln zł – powiedział Adam Korta.

Niełatwa ocena projektu budżetu

W imieniu klubów radnych kolejno wypowiedzieli się: Ludwik Węgrzyn (Polskie Stronnictwo Ludowe), Michał Góra (Prawo i Sprawiedliwość) i Wiesław Kukla (Nasza Wspólna Sprawa).

Pierwszy raz od 44 lat, a tyle lat zajmuję się budżetem, miałem problem ze sformułowaniem oceny przedłożonego dokumentu, a w obecnej chwili – po przedłożeniu przez panią skarbnik nowelizacji tego projektu budżetu – to w ogóle nie potrafię w sposób obiektywny i rozsądny go ocenić, bowiem wszystkie wyliczenia, których dokonałem przygotowując się do sesji, wzięły w łeb. Dlatego też podpisuję się pod tym co powiedział pan starosta, żeby dzisiaj skonstruować budżet to jest ekwilibrystyka. To nie tylko mrówcza praca pracowników pionu finansowego na czele z panią skarbnik. Połączyć to wszystko jest niezwykle trudno – powiedział radny Ludwik Węgrzyn (PSL).

Spojrzeliśmy na ten projekt w dosyć wyrozumiały sposób, zwłaszcza po uwzględnieniu autopoprawki złożonej przez zarząd powiatu, w której znacznie zwiększono nakłady na wsparcie szpitala w zakresie budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. To zadanie jest kluczowe w naszym rozumieniu w tej kadencji powiatu i dobrze byłoby jak najszybciej go zrealizować i uzyskać kontrakt na realizację usług opiekuńczo-leczniczych w tym budynku oraz także zastanowić się w jakie inne usługi środowiskowe wyposażyć ten budynek, aby zapewnić funkcjonowanie tam instytucji z zakresu zdrowia, czy pomocy społecznej – powiedział radny Michał Góra (PiS).

Zarządowi powiatu wraz z panią skarbnik udało się przygotować budżet zorientowany na rozwój powiatu i na kolejne inwestycje, które są ważnym impulsem w rozwoju gospodarczym naszej małej ojczyzny. Blisko 25 mln zł na inwestycji pozwoli zrealizować zadania niezwykle ważne dla mieszkańców powiatu. Najważniejsze zadanie to dokończenie budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym w Bochni. Blisko 10 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje drogowe. Warto zaznaczyć skuteczność zarządu powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w budżecie, jest to blisko 6 mln zł – powiedział radny Wiesław Kulka (NWS).

Były starosta krytycznie o obecnym staroście

Jako pierwszy w dyskusji po wystąpieniach klubowych przemówił radny Ludwik Węgrzyn. Tym razem nie w imieniu klubu radnych, ale własnym.

Cieszę się, że zadanie priorytetowe „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” znajduje tak powszechne uznanie. Dobrze byłoby – apeluję tutaj do koleżanek i kolegów radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości, żeby oprócz werbalnego poparcia przez radnego Michała Górę włączyli się we wsparcie w pozyskiwaniu tych środków. Nie wystarczy, że radny Zając zareklamował kilka miesięcy temu, że jest to zadanie Prawa i Sprawiedliwości. Nie, to jest zadanie nas wszystkich – Powiatu Bocheńskiego i zróbmy wszystko, żeby to zadanie zrealizować – mówił Ludwik Węgrzyn.

Nie podzielam optymizmu kolegów co do poszukiwania środków (na ZOL – przyp. red.). Deklaracje sprzed kilku miesięcy, że już pan premier Morawiecki ma na biurku do podpisania decyzję o wsparciu kilkoma milionami złotych tej inwestycji okazały się blefem, okazały się nic nieznaczącą informacją – ocenił Ludwik Węgrzyn.

Dlatego proszę pana starostę Adama Kortę jako przewodniczącego zarządu o zwiększenie swojej aktywności w poszukiwaniu tych środków. Panie starosto: ile razy pan był w ministerstwie zdrowia, ministerstwie finansów, u wojewody małopolskiego, u marszałka województwa w poszukiwaniu tych środków? Nie ma tam pana! Pana najwięcej mogą radni i mieszkańcy zobaczyć na zdjęciach. To nie wystarczy, żeby realizować inwestycje. Trzeba biegać za tymi pieniędzmi, te pieniądze nie czekają na klienta. To my będziemy zawsze petentami proszącymi o te pieniądze. Tak nie może być – stwierdził Ludwik Węgrzyn.

ZOL to pomysł PiS-u?

W reakcji na słowa Ludwika Węgrzyna radny Mariusz Zając (PiS) nawiązał do kwestii ZOL-u. – Radni, którzy w poprzedniej kadencji mieli przyjemność i zaszczyt zasiadać w radzie i współrządzić doskonale wiedzą, że pomysł budowy ZOL-u w Bochni to był pomysł klubu Prawo i Sprawiedliwość wraz z żywym poparciem klubu Polskie Stronnictwo Ludowe. To musi wybrzmieć. To nie jest pomysł 3 rad wstecz, bo wcześniej były plany ZOL-u w bocheńskim szpitalu na kilka łóżek, a taki obiekt jak ten, który jest realizowany to całkowicie nowa rzecz – powiedział radny Mariusz Zając.

Trzeba nauczyć się dobrze pisać wnioski, bo to wniosek trzeba dobrze napisać. Jeden z panów radnych powiedział, że zarząd świetnie spisał się w tym roku, bo środki zewnętrzne to 6 mln zł. Każdy pieniądz jest cenny, ale proszę zdawać sobie sprawę z tego, że np. wiejska Gmina Bochnia pozyskała blisko 25 mln zł środków zewnętrznych. Jeśli porównujemy Gminę Bochnia do Powiatu Bocheńskiego to chyba dysproporcje są zauważalne – ocenił Mariusz Zając.

Do tych słów odniósł się jeszcze Ludwik Węgrzyn: – Nie opowiadajmy sobie tutaj o Gminie Bochnia, gdzie w sposób polityczny trafiły pieniądze.

Jak sobie podsumujemy 3 lata kadencji to obecny zarząd powiatu pozyskał 82 mln zł. To moje zaangażowanie, wicestarosty, członków zarządu, że te środki udało się w jakiś sposób pozyskać, ale duże znaczenie w tym wszystkim mieli pracownicy, bo bez przygotowania skutecznego, merytorycznego wniosków, te środki nie udałoby się pozyskać. Twierdzenie, że obecny zarząd nie pozyskuje środków uważam, że jest twierdzeniem absurdalnym i nieprawdziwym – zwrócił uwagę Adam Korta.

Przewodnicząca przypomniała rezolucję

Odnosząc się do wypowiedzi dotyczących ZOL-u przewodnicząca rady Bernadetta Gąsiorek przeczytała treść rezolucji Rady Powiatu w Bochni w sprawie intencji utworzenia „żywego pomnika” bł. Jana Pawła II tj. Centrum Solidarności Społecznej im. Jana Pawła II. Z treścią dokumentu podjętego ponad 10 lat temu można zapoznać się TUTAJ.

Jak państwo widzicie tak daleko sięga ta inicjatywa. (…) Trzeba było zacząć od rezolucji, bo zawsze trzeba od czegoś zaczynać, musi być najpierw pomysł. Nie ma co się licytować, czy PiS był autorem pomysłu, bo jak się okazuje są to czasy na tyle odległe, że wtedy Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie rządziło – zwróciła uwagę przewodnicząca Bernadetta Gąsiorek.

Nie warto licytować się kto zaczął, kto kończy. Ważne, że wspólnie razem zależy nam na tym, żeby taką inwestycję zrealizować, bo ona będzie służyła osobom, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. W mojej ocenie chwała za to wszystkim – dodał starosta Adam Korta.

„Koalicja jak kupa liści”

Podczas dyskusji poruszano również inne sprawy, mniejszej wagi niż budowa ZOL-u. Niektórzy radni wypowiadali się po kilka razy, o co jeden z radnych miał nawet pretensje.

Chciałbym przypomnieć, bo kiedyś zostałem dotknięty punktem regulaminu i nie mogłem wypowiedzieć się po raz kolejny. Pan Ludwik Węgrzyn wypowiadał się tutaj dosłownie ile razy chciał. Nie przedłużajmy po prostu – powiedział radny Piotr Bartyzel (PiS).

Pan starosta Adam Korta odpowiadając na wiele bardziej lub mniej słusznych uwag w większej części zwrócił się do radnego Zająca odpowiadając swojemu poprzednikowi panu Ludwikowi Węgrzynowi, a przecież największy zarzut padł ze strony pana Ludwika Węgrzyna, że pana starostę widać na zdjęciach, a nie w trakcie pozyskiwania środków – mówił Piotr Bartyzel.

Drodzy państwo, nie przedłużajmy (dyskusji) takimi bzdurami. Siedzimy tak długo przy tym punkcie, wszystkie klubu wypowiedziały się za budżetem, a my potem gadamy, bo ktoś chce popisać się elokwencją. Mam wrażenie, że koalicja rządząca jest w tej chwili tak rozgarnięta jak kupa liści. Więc powstrzymajmy się od tego typu pustych gadek – zaapelował radny Piotr Bartyzel.

Pan popatrzy na swoją paczkę… – wtrącił radny Ludwik Węgrzyn.

Każdy radny ma prawo wypowiedzieć się w tak ważnej kwestii jak uchwała budżetowa. Oprócz wystąpień klubowych ustawa i statut przewidują, że radni mają prawo zabierać głos. Czy według pana jest to rozgarnięta wypowiedź, czy nie, to już pana ocena. Natomiast radni zostali wybrani przez mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy uznali, że to są właściwe osoby do ich reprezentowania ich to nie nam oceniać ich elokwencję – skomentowała przewodnicząca Bernadetta Gąsiorek.

Wynik głosowania

Po tym wątku radny Marek Rudnik (NWS) złożył wniosek o zakończenie dyskusji, który został poparty przez pozostałych radnych.

Mimo nielicznych krytycznych opinii, które padły podczas dyskusji, ostatecznie radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę budżetową Powiatu Bocheńskiego na 2022 rok (23 radnych zagłosowało „za”).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023