R e k l a m a

Bochnia. Drogi gaz – komu przysługuje dodatek osłonowy?

-

Osoby zamieszkałe w mieście Bochnia wnioski o dodatek osłonowy mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni w terminie do 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy wprowadzono w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – ma „zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności”. – Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczone zostaną ponad 4 mld zł – poinformowano na stronach ministerstwa klimatu i środowiska.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej (wzór wniosku możliwy do pobrania https://mopsbochnia.pl/dodatek-oslonowy) lub w wersji elektronicznej. Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł i osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę. 

Dla wniosków złożonych do dnia 31.07.2022r. liczą się dochody za rok 2020, wnioski składane później będą uwzględniać dochody za 2021r. 

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.). Informacja o tym, jak wylicza się dochód na użytek ustalania prawa do dodatku osłonowego znajduje się we wniosku. 

Wnioski złożone do 31 stycznia bieżącego roku, po pozytywnej weryfikacji, będą załatwione przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach, wnioski złożone od 01.02.2022r. (jeżeli wnioskodawca spełni warunek dochodowy) będą wypłacane jednorazowo.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zużywa paliwo stałe (np. węgiel itp.) dodatek wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc