Gmina Bochnia. W budżecie na 2022 rok 16 mln na inwestycje, a będzie drugie tyle?

-

W ostatnim tygodniu starego roku Rada Gminy Bochnia jednogłośnie i bez dyskusji przyjęła budżet na 2022 rok. W uchwale zapisano ponad 16 mln zł na wydatki majątkowe, ale ta kwota ma się niemal podwoić, gdy budżet zasilą obiecane dotacje.

Najważniejsze pozycje w przyjętym budżecie to realizacja zadania Kanalizacja Północ – Zatoka (3,4 mln zł), współfinansowanie rozbudowy drogi powiatowej w Gierczycach i Nieszkowicach Małych (1,4 mln zł), czy wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (w tym roku 1,4 mln zł, ale gmina na dwuletni projekt dostanie w sumie prawie 3 mln zł – pisaliśmy o tym TUTAJ). W uchwale zapisano także wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w RPK (2 mln zł) oraz dopłatę do udziałów GOSiR Bochnia (1 mln zł) i objęcie udziałów w GZWiK (1 mln zł).

Na liście wydatków majątkowych jest także cały szereg mniejszych pozycji np. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławice (0,5 mln zł), Cyfrowa Gmina (0,6 mln zł), rozbudowa infrastruktury wodociągowej (0,4 mln zł), rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (0,4 mln zł), stabilizacja osuwiska w Chełmie (0,3 mln zł), czy rozbudowa oświetlenia ulicznego (0,1 mln zł) i Kanalizacja Południe – Dąbrowica oraz część Nieprześni i Buczyny (0,1 mln zł).

W tym roku gmina współfinansować będzie też opracowanie projektu na rozbudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy (pisaliśmy o tym TUTAJ) oraz odcinków drogi powiatowej w Gierczycach, Dąbrowicy, Nieprześni i Zawadzie. Dorzuci się także do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa z drogą powiatową nr 2006K Szarów-Kłaj-Proszówki.

W budżecie zabezpieczono również wkład własny (1,7 mln zł) na realizację zdecydowanie najbardziej znaczącego i największego projektu – termomodernizacji aż 11 budynków szkół na terenie Gminy Bochnia. Ten projekt ma kosztować w sumie ok. 18 mln zł (12 mln zł stanowić będzie dotacja). Pisaliśmy o tym TUTAJ.

– W roku 2022 planujemy wydać około 10 mln na termomodernizację budynków szkół w ramach środków które otrzymamy z funduszy norweskich – wyjaśnia Ewelina Makowska, zastępca wójta gminy Bochnia.

Te pieniądze jeszcze nie są ujęte w budżecie, podobnie jak 5 mln zł, które Gmina Bochnia ma otrzymać z programu Polski Ład na zakup autobusów dla RPK. Na lata 2022 i 2023 zaplanowane jest również wydatkowanie kwoty 5 mln na projekt i wykonanie budynku przedszkola w Baczkowie (w tym roku zostanie wykonany projekt budowlany). Ostatecznie więc kwota wydatków majątkowych w 2022 roku powinna przekroczyć 30 mln zł.

Rada Gminy przyjęła budżet jednogłośnie: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrz., 1 nieobecny.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

listopad, 2022