R e k l a m a

Rewitalizacja. Jest projekt zmian w budżecie. Dodatkowe 1,8 mln zł m.in. na remont przekrycia Babicy?

-

1,3 mln zł na remont przekrycia Babicy pomiędzy ul. Solną a ul. Kraszewskiego oraz 0,5 mln zł na rewitalizację centrum miasta (prace archeologiczne i ewentualne roboty dodatkowe) – takie propozycje zwiększenia wydatków znajdują się w projekcie uchwały zmieniającej tegoroczny budżet Bochni. Dokument trafił już do radnych, którzy zdecydują o zmianach.

O dodatkowych kosztach związanych z rewitalizacją centrum miasta burmistrz Stefan Kolawiński mówił niedawno chociażby podczas zebrania z mieszkańcami osiedla Niepodległości. Powiedział wtedy, że „koszt samego fragmentu ulicy Dominikańskiej – tj. 80-100 metrów – został wyceniony na 800 tys. zł”. Wspomniał też o remoncie koryta potoku Babica („Na to trzeba znaleźć mniej więcej 1,5 mln zł”). Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Przypomnijmy: pierwotny koszt całej rewitalizacji to prawie 21 mln zł. Bochnia pozyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków UE, wynoszące ponad 14,6 mln zł.

Jak urzędnicy tłumaczą proponowane zmiany?

Na remont przekrycia potoku Babica pomiędzy ul. Solną a ul. Kraszewskiego urzędnicy chcą przeznaczyć 1,3 mln zł.

– „W związku ze stwierdzoną awarią obiektu stanowiącego przekrycie potoku Babica na odcinku pomiędzy ul. Solną a ul. Kraszewskiego zachodzi konieczność wykonania niezwłocznego remontu elementów żelbetowych oraz prefabrykowanych. Realizacja remontu jest pilna z uwagi na jego stan techniczny budzący zastrzeżenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni. Pilność remontu podyktowana jest również zależnością z realizowanym zadaniem „Rewitalizacja centrum miasta Rynek OD-NOWA”. Nie będzie możliwe wykonanie prac rewitalizacyjnych na tej części zadania bez uprzedniego przekrycia potoku” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Z kolei na zwiększenie wydatków na rewitalizację centrum miasta („Rynek OD-NOWA”) zapisano 500 tys. zł. – „Konieczność zwiększenia środków na realizację zadania wynika ze zlecania dodatkowych prac archeologicznych, do wykonania których Gmina została zobowiązana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, jak również ewentualnych robót dodatkowych jakie mogą wystąpić przy rewitalizacji w tak trudnym obszarze” – argumentują urzędnicy.

Teraz na temat ewentualnych zmian w budżecie będą rozmawiać radni komisji problemowych. Decyzja rady miasta nastąpi 25 kwietnia podczas sesji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia