Radni komisji kultury nie uruchomili procedury dla nowego wniosku o nazwę dla ronda

-

W środę podczas posiedzenia komisji kultury radni rozmawiali na temat wniosku ws. nadania nowemu rondu na osiedlu Smyków w Bochni imienia inż. Henryka Holoty. Rajcy zgodnie uznali, że wniosek wpłynął zbyt późno i nie zamierzają zmieniać zapisów projektu uchwały.

Przypomnijmy: Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bochni zawnioskował ostatnio do rady miasta o nadanie nowo wybudowanemu rondu w sąsiedztwie BSAG imienia inż. Henryka Holoty. To już piąta propozycja, poprzednie cztery to: Honorowych Dawców Krwi, Smyków, 15 Pułku Piechoty „Wilków” i Ronalda Reagana. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Rekomendacja komisji kultury

W projekcie uchwały przygotowanej na najbliższą sesję rady miasta jako rekomendację ze strony komisji kultury dla tego ronda wpisano im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”. Mimo iż oficjalnie wpłynął do magistratu nowy wniosek w środę radni komisji kultury uznali, że nie będą brać go pod uwagę przy procedowaniu nazwy dla tego ronda.

Na początku krótkiej dyskusji przewodnicząca komisji kultury Anna Morajko poinformowała, że nowy wniosek wpłynął, gdy projekt uchwały był już przez nią podpisany. Zwróciła się również z pytaniem do radnych o opinię.

„Nie ma czasu”

To sytuacja, która nas trochę zaskoczyła. Ten wniosek pojawił się już bardzo późno. Wcześniej na sesji grudniowej mieliśmy podane propozycje nazw rond i ulicy. Dlatego one zostały uwzględnione w tej uchwale. Natomiast jeśli chodzi o tą ostatnią proponowaną nazwę to nie ma czasu w tej chwili, żeby postępować według procedur, które są uwzględnione w regulaminie – stwierdziła radna Łucja Satoła-Tokarczyk.

Przewodnicząca komisji kultury zwróciła uwagę, że na łamach portalu Bochnianin.pl ukazywały się informacje na temat procedowania nazw dwóm nowym rondom oraz drodze pomiędzy nimi. – Uważam, że media bardzo dokładnie informowały o wszystkim i nikt nie może być zaskoczony – powiedziała radna Anna Morajko.

„Burzy nam to wszystko”

Osoba podana w ostatniej propozycji jest godna, miejsce też uzasadnione, ale trochę to jest za późno. Burzy nam to wszystko – powiedział radny Janusz Możdżeń.

Nie odkryję Ameryki jeśli powiem, że osobiście znałem śp. dyrektora, człowieka o niezwykle wielkim sercu, przyjaźnie nastawionego do każdego z pracowników. Bardzo często w godzinach popołudniowych wychodził na halę, rozmawiał z pracownikami, a nie musiał, w okresie przedświątecznym składał wszystkim życzenia. Był wielką postacią, niezwykłym człowiekiem, któremu należy się miejsce w naszym nazewnictwie, lokalizacja też była wskazana. Niemniej jednak przychylam się do poprzedników, którzy zabierali głos i jednak to wszystko jest „za pięć dwunasta”. Nie możemy w nieskończoność dreptać wokół tych rond. Pozostawiłbym postać postać pana Holoty na lepsze czasy – dorzucił radny Kazimierz Wróbel.

Anna Morajko przeczytała jeszcze fragment regulaminu ws. nadawania nazw ulic, placów i obiektów publicznych podkreślając, że nazwy powinny tworzyć „spójny i logiczny ciąg nazewniczy” (propozycja dla łącznika to Braci Rajskich, a dla drugiego ronda kard. Stefana Wyszyńskiego).

Zmiany regulaminu raczej nie będzie

W grudniu przewodnicząca komisji kultury zapowiedziała starania o zmianę uchwały określającej zasady nadawania nazw, tak, aby procedura nie ciągnęła się w nieskończoność (procedowanie nazw dla nowych rond i łącznika autostradowego trwa od sierpnia 2021 r.). Poinformowała wtedy, że temat konsultowała z prawnikiem magistratu i w styczniu miał zostać przedstawiony projekt uchwały zmieniający zasady (link do naszej grudniowej publikacji TUTAJ).

Takiego projektu jednak nie ma i raczej nie będzie. Do radnych trafiła bowiem opinia prawna z magistratu wskazująca, że nie ma podstaw prawnych dla wprowadzenia takiego rozwiązania.

Pismo w tej sprawie przeczytała radna Łucja Satoła-Tokarczyk: – „Upoważnienie rady gminy i w ogóle samorządu gminnego w zakresie nazewnictwa określonych elementów struktur urbanistycznych, w postaci nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu udostępnionym wyrażone w treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym nie legitymuje wyżej wymienionej do ustalenia terminu, w którym wnioski ws. nadania nazw tych ulic, placów i obiektów mogłyby być składane. Brak jest zatem podstaw do regulowania tej kwestii w treści uchwały ws. zasad i trybu nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia”.

Uchwała będzie wadliwa?

Radni zdecydowali, że pod głosowanie zostanie przedstawiony przygotowany wcześniej projekt uchwały, czyli z nazwą im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” dla omawianego ronda. Zgodzili się również, aby zostawić niewykorzystane propozycje na przyszłość dla nowych ulic i rond.

Wydaje się, że sposób w jaki radni potraktowali wniosek Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bochni może skutkować uchyleniem uchwały, jeśli ta zostanie przegłosowana przez radnych podczas najbliższej sesji. Uchwała ws. zasad i trybu nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia nie określa bowiem momentu, w którym nie należy brać nowych wniosków pod uwagę.

Teoretycznie komisja kultury powinna uruchomić procedurę analizowania i opiniowania wniosku, nawet gdyby wpłynął on tuż przed głosowaniem projektu uchwały. Na te problemy wskazywano zresztą miesiąc temu uzasadniając potrzebę zmian w regulaminie.

Z uchwałą ws. zasad i trybu nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia można zapoznać się TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2022

X