Nowy pomysł na lokalizację nowoczesnego PSZOK-u w Bochni

-

Władze Bochni chcą przekazać Bocheńskim Zakładom Usług Komunalnych działkę przy ul. Gazowej, aby spółka mogła wybudować tam nowoczesny PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), na który pozyskała 3,6 mln zł unijnej dotacji. Projekt uchwały w tej sprawie przygotowano na najbliższą sesję rady miasta.

Przypomnijmy, że BZUK zdobył promesę dotacyjną na 3,6 mln zł z przeznaczeniem na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obiekt, którego całkowity koszt szacowany jest na 5 mln zł, miał być zlokalizowany przy bazie BZUK-u w sąsiedztwie ul. 20 Stycznia/Goczałkowskich, ale starostwo odmówiło wydania pozwolenia na budowę. O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Rozwiązaniem patowej sytuacji było znalezienie alternatywnej lokalizacji. Wygląda na to, że udało się tego dokonać, bo urzędnicy przygotowali projekt uchwały mającej wnieść do BZUK-u wkład niepieniężny (aport) w postaci dwóch działek przy ul. Gazowej o łącznej powierzchni prawie 1 ha.

W projekcie uchwały poinformowano, że burmistrz Bochni 27 grudnia 2021 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na działkach nr 1601 i nr 1603 przy ul. Gazowej w Bochni”.

Dla powyższego terenu miasto Bochnia nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o analizę planistycznych materiałów, nie będących aktem prawa miejscowego, zawartych w uchwalonym uchwałą Nr XVII/163/20 Rady Miasta Bochnia z dnia 20 lutego 2020 r. opracowaniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia”, działki nr 1601 i nr 1603 w Bochni zlokalizowane są w strefie przemysłowej w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Działki te zlokalizowane są w terenie oznaczonym symbolem P/U – tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług – podano w projekcie uchwały.

Urzędnicy poinformowali również, że wskazana nieruchomość według wyceny z 31 stycznia 2022 r. warta jest 974 086 zł. W zamian za wniesiony wkład Bochnia ma objąć odpowiednią ilość udziałów w podwyższonym kapitale Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023