R e k l a m a

Bochnia. Projekt uchwały ws. zmian w Strefie Płatnego Parkowania do korekty?

-

Kilka dni temu informowaliśmy o szykujących się zmianach dotyczących parkowania w centrum Bochni. Jednak na komisjach problemowych radni zgłosili kilka uwag i możliwe, że w czwartek podczas sesji uchwała w ogóle nie będzie głosowana.

Przypomnijmy: urzędnicy przygotowali projekt uchwały, który rozszerza płatną strefę o ścisłe centrum miasta (dotychczasową strefę A) i zaproponowali podwyżkę opłat. Stawka za pierwszą godzinę parkowania ma wzrosnąć z 1,5 zł do 2,5 zł. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ.

Temat był szeroko dyskutowany na ostatnich posiedzeniach komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów oraz komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Pojawiały się różne pomysły.

Vacatio legis

Radny Bogdan Kosturkiewicz zaproponował, aby zmiany zaczęły obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r. – Zmieniamy warunki, które zostały określone w przetargu (umowa z obecnym operatorem zakończy się 31 grudnia 2022 r. – przyp. red.) – zauważył radny Bogdan Kosturkiewicz, ale jego wniosek przepadł w głosowaniu.

Aldona Słowik, naczelniczka wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przyznała, że urzędnicy zaproponowali teraz ten projekt chwały, bo po zakończonych pracach rewitalizacyjnych widać duże obłożenie miejsc parkingowych w centrum, a także nieprawidłowe parkowanie.

Mniejsze podwyżki

Z ust radnego Krzysztofa Sroki padła propozycja mniejszych podwyżek – zachowania 0,50 zł za pierwsze 30 min., a kolejne opłaty niższe o 0,50 zł niż propozycja urzędników, czyli za 1. godzinę parkowania 2 zł, a nie jak jest w projekcie uchwały 2,5 zł. Radni komisji finansów poparli ten wniosek (3 głosy „za”, 2 „wstrzymujące się”).

Kolejna wątpliwość dotyczyła wzrostu opłaty dodatkowej za nieopłacenie parkowania (z 50 zł na 70 zł). Część radnych uznała tę karę za zbyt wysoką.

Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj gdybyśmy nie znaleźli miejsca tutaj na parkingu to bylibyśmy potencjalnymi niejako złodziejami, bo nielegalnie parkujemy ponad miarę, bo pewnie nikt z nas nie sądził, że będziemy tu siedzieć do 11:30 (posiedzenie komisji finansów trwało prawie 4 godziny – przyp. red.). To jest traktowanie każdego kto przekroczył czas nawet o 10-15 min. jako złodzieja, który ma zapłacić 70 zł. Według mnie to jest nie do przyjęcia – powiedział radny Jan Balicki.

Inne uwagi

Pojawiło się również pytanie o brak Rynku w zestawieniu ulic, przy których będą pobierane opłaty. Aldona Słowik przypomniała, że jest to droga wojewódzka, więc ewentualne opłaty leżą w zakresie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Były też uwagi o zbyt krótkim czasie na opłacenie parkowania (5 min.), nieczytelnych opisach sposobu płatności na parkomatach, a także kwestionowanie zasadności rozszerzenia strefy o ul. Krakowską (chodzi o odcinek od ul. Świętokrzyskiej do ZS nr 3).

Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów nie zaopiniowała w ogóle projektu tej uchwały. Natomiast komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przegłosowała wniosek radnego Marka Bryga o przesunięcie tematu na marzec (4 głosy „za”, 1 „wstrzymujący się”).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia